Previous Next Play Pause
Dubnové OKNO se věnuje zvonům a zve k diecézní novéně
Do naší diecéze se v dubnu vrátí pět zvonů zrekvírovaných za druhé světové války
Po Velikonocích do Školy Ducha svatého. Otevírají se dva kurzy
Čas pro naslouchání i modlitbu: Večery milosrdenství v Ostravě
Spouštíme projekt Varhany pro Ostravu. Dejme ostravské katedrále nástroj, na jaký čeká už 140 let

Diecéze - Ostravsko-opavská diecéze v půli dubna přivítá pětici zvonů, které před více než osmdesáti lety zabavili nacisté a odvezli do Německa. Zvony se dočkaly konce války a kvůli napjaté mezinárodní situaci zůstaly v západním Německu. Teď se v rámci projektu Zvony míru pro Evropu rottenbursko-stuttgartské diecéze vracejí.

Zvony míru male

Druhým dubnovým víkendem se završí ostravsko-opavská část projektu Zvony míru pro Evropu. V něm se německá diecéze Rottenburg-Stuttgart rozhodla vrátit do střední a východní Evropy některé zvony, které v západním Německu zůstaly po druhé světové válce. Během konfliktu totiž nacistická válečná mašinérie rekvírovala různé zvony, které typicky skončily v tavících pecích. Některé vzácnější zvony ale válku přečkaly a v poválečném chaosu se ocitly v různých německých farnostech. Návrat tehdy nebyl možný také vzhledem k nástupu komunismu ve východní Evropě. Rottenbursko-stuttgartský diecézní biskup Gebhard Fürst se spolu se svými spolupracovníky rozhodl tuto historickou křivdu napravit a nechal vytipovat zvony, které se po válce nevrátily do východní Evropy.

Postupně se tak začaly zvony vracet zpět na východ. V říjnu 2021 se zvonu dočkala Píšť. Zároveň Němci vracejí zvony i polské elbląžské diecézi a warmijské arcidiecézi. Projekt je velmi náročný, protože pro uprázdněná místa ve věžích německých kostelů nechávají farnosti odlévat nové zvony. Naše diecéze v tuto chvíli očekává v dubnu návrat zbývajících pěti zvonů. Německou delegaci u té příležitosti povede pomocný biskup Gerhard Schneider, neboť iniciátor projektu biskup Fürst již podal rezignaci na svůj úřad z důvodu dovršení kanonického věku 75 let.

Které farnosti tedy získají zpět své zvony? Jedná se o Oldřišov a Třebom na Hlučínsku a Věřňovice u Dolní Lutyně, Doubravu a Třanovice na těšínském Slezsku. Nejstarší z nich jsou z Oldřišova (rok odlití 1507) a z Třebomi (1511). Doubravský a věřňovický zvon pocházejí z 18. století a odlila je dílna Franze Stanka z Opavy. Nejmladší je třanovický zvon, který farnost pořídila v roce 1932. Jeho specifikem je, že nakonec nezamíří do domovských Třanovic, protože by s tamními novými zvony neladil. Přibude ale do zvonice v Hnojníku, odkud do Třanovic kněz dojíždí. „Ve zvonové komoře v Hnojníku se nachází bronzový zvon z roku 1932, který byl ulit ve stejném roce a stejným zvonařem, Richardem Heroldem z Chomutova, jako předmětný zvon z Dolních Třanovic. Zvonová stolice má dvě volná místa pro další zvony (byly rovněž konfiskovány v roce 1942), tudíž by ji nebylo třeba upravovat. Po zvukové stránce by tyto dva zvony spolu ladily. Díky tomuto doplnění by se z věže farního kostela šířil mohutnější zvuk zvonů, který by farnímu kostelu přidával na důstojnosti,“ uvádí diecézní kampanolog Tomáš Hejda.

Jak tedy bude slavnostní víkend s německými hosty vypadat? V sobotu 13. dubna se od 15.30 uskuteční slavnostní mše svatá v katedrále Božského Spasitele v Ostravě, kde diecéze přivítá všech pět zvonů najednou. Mši svatou bude sloužit biskup Martin David a kázání pronese německý biskup Schneider. Srdečně vás zveme, abyste se k této slavnosti připojili. V neděli 14. dubna se biskup Schneider zúčastní mše svaté v opavské konkatedrále v 10 hodin. Program bude dále pokračovat v Třebomi a Oldřišově. 

Pin It