Previous Next Play Pause
Novéna před požehnáním mariánského sloupu
Nabídka prázdninových exercicií
4. ročník projektu Otevřené chrámy nabízí k prohlídce 30 kostelů a 3 věže
Modlitba papeže Františka k Panně Marii

Také letos přinášíme zájemcům o ztišení a duchovní načerpání nabídku prázdninových execrcicí, jež povětšinou probíhají na poutních místech Moravy. Připomínáme, že je třeba se na ně přihlásit dopředu.

 

 

     KDY                         PRO KOHO/TÉMA                             KDE                             KDO JE VEDE

19. 7.–23. 7.                 Pro všechny                                      Velehrad                     Mons. Aleš Opatrný 

23. 7.–26. 7.                Pro lékaře a zdravotníky                    Velehrad                     Mons. Aleš Opatrný

2. 8 –8. 8.                    Pro zasvěcené panny                         Hostýn                        P. ThLic. Tomáš Klíč 

3. 8 –7. 8.                    Pro muže od 17 do 40 let                   AKS Olomouc             P. Petr Soukal
     
3. 8 – 9. 8.                   Pro mládež a rodiny s dětmi               Koclířov                      P. Joseph Jilson

5. 8.–8. 8.                    Pro pedagogy a katechety                 Velehrad                     P. Jan Žaluda 

9. 8.–12. 8.                  Pro  všechny                                       Hostýn                        Mons. Pavel Posád

16. 8.–19. 8.                Pro varhaníky a chrámové zpěváky     Velehrad                   P. Marcel Javora 

17. 8.–22. 8.                Pro mladé                                            Hostýn                       P. Jiří Pleskač 

20. 8.–24. 8.                Pro všechny                                       Velehrad                     Mons. Josef Žák  
   
23. 8.–28. 8.               Pro vysokoškoláky                              Velehrad                    P. Michal Altrichter SJ 

 

Na ilustračním fotu je poutní dům Stojanov na Velehradě.

Pin It