Previous Next Play Pause
Národní svatováclavská pouť 2020
ZMĚNA PROGRAMU Diecézní pouti za obnovu rodin a nová povolání: sobota 3. října ve Frýdku
Letošní „Doba stvoření“ se zaměří na hříchy nespravedlnosti a zpustošení
4. ročník projektu Otevřené chrámy nabízí k prohlídce 30 kostelů a 3 věže

Touto modlitbou svěřil papež František město Řím, Itálii a celý svět pod ochranu Panny Marie.

Maria,
ty záříš vždycky na naší cestě
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,
jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově
a zachovala svou víru pevnou.
Ty, Záchrano římského lidu,
víš čeho nám zapotřebí
a jsme si jisti, že se postaráš
aby se, jako v Káni Galilejské,
mohla navrátit radost a veselí
po této chvíli zkoušky.
Pomoz nám, Matko božské lásky,
abychom se připodobnili vůli Otce
a učinili to, co nám řekne Ježíš,
který vzal na sebe naše utrpení
a obtížil se našimi bolestmi
aby nás – skrze kříž – přivedl
k radosti vzkříšení. Amen.

Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše,
prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

Zdroj: www.cirkev.cz 

Pin It