Previous Next Play Pause
Křížovou cestou s P. Richardem Henkesem
Duchovní obnovy pro dobu postní 2019
Přihlašování na Noc kostelů 2019
Diecézní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České

Olomouc – Na ministrantský den v kněžském semináři v Olomouci se mohou již nyní těšit ministranti z ostravsko-opavské diecéze. Bohoslovci a představení kněžského semináře je přivítají v úterý 1. května. Téma letošního dne vychází z Ježíšova poselství těsně před jeho Nanebevstoupením: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium!“ Na akci je nutné se předem přihlásit.

 

Do Olomouce se ministranti v organizovaných výpravách z farností i samostatné skupinky musí dostavit do 8.30 hodin. Velká zážitková hra je určena pro ministranty od 6 let, pro starší 15 let bude připraven speciální program. V 10.00 hodin začíná společná mše svatá v kostele sv. Michaela v Olomouci, kterou bude celebrovat otec biskup. Konec akce je plánován na 16.00 hodin.

Co se sebou?

Sportovní oblečení, pláštěnku a kartičku zdravotní pojišťovny; kněží a jáhni albu a štolu červené barvy.

Účastníci si mají s sebou vzít také láhev s pitím. Pro přihlášené je zajištěn oběd.

Organizátoři budou vděční také za jakýkoli dobrovolný finanční příspěvek podporující ministrantské setkání v semináři.

Přihlášky:

Informace a přihlašování na http://ministranti.doo.cz/ do 23. dubna 2018.

Organizátoři prosím, aby se nahlásil doprovod, ať už z řad kněží, rodičů, vedoucích ministrantů či jiného doprovodu.

Současně vyzývají dobrovolníky z řad mládeže a dospělých pro pomoc při realizaci Ministrantského dne.

Dobrovolníci, ať se hlásí u diecézního kaplana pro ministrany P. Jakuba Štěfíka na tel. 776 690 675.

Pin It