sveceni biskupa

 

Papež František jmenoval v pátek 7. dubna 2017 pomocným biskupem ostravsko – opavským Mons. Martina Davida a přidělil mu titulární diecézi Thucca v Numidii. Jmenování oznámil v tento den papežský nuncius v České republice Mons. Giuseppe Leanza krátce po polední modlitbě Anděl Páně v kostele sv. Václava v Ostravě. 

Životopis Mons. Martina Davida

Fotogalerie z oznámení o jmenování

Titulární diecéze 


 

Organizační pokyny ke svěcení pomocného biskupa ostravsko - opavské diecéze

Mons. Mgr. Martina Davida

 

 

Svěcení pomocného biskupa Mons. Martina Davida se uskuteční v neděli dne 28. 5. 2017 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě v 15:00 hod.

 

Parkoviště, parkování a silniční uzavírky v centru Ostravy:

Upozorňujeme, že v centru Ostravy jsou některé komunikace uzavřeny (mapa, QR kód)! 

Parkování pro biskupy, rodinu, sbor a další vybrané hosty:
Parkování pro biskupy a vybrané hosty
bude v těsné blízkosti katedrály. Je nutné se prokázat červeným nebo žlutým parkovacím lístkem (mapa, QR kód).
Parkování pro rodinu, sbor a další hosty
bude u budovy biskupství. Je nutné se prokázat zeleným parkovacím lístkem. 

Parkování pro kněze a ostatní účastníky slavnosti:
V centru Ostravy je v neděli parkování bezplatné, avšak platí zákaz stání mimo parkoviště! Z tohoto důvodu doporučujeme využít pouze oficiální parkoviště. Největším parkovištěm poblíž centra je parkoviště na Černé louce, které doporučujeme využít návštěvníkům slavnosti. Na tomto parkovišti je rovněž vyhrazena plocha k parkování pro kněze a jáhny. (mapa, QR kód).Pro příjezd na toto parkoviště doporučujeme následující příjezdové trasy:

Příjezdová trasa ze směru od Místku (mapa, QR kód)
Příjezdová trasa ze směru od Olomouce (mapa, QR kód)
Příjezdová trasa ze směru od Opavy přes Hrabyni (mapa, QR kód)
Příjezdová trasa ze směru od Hlučína (mapa, QR kód)
Příjezdová trasa ze směru od Bohumína (mapa, QR kód)

Kromě parkoviště na Černé louce je možné využít další oficiální parkoviště v centru Ostravy. Po kliknutí na konkrétní parkoviště jsou dostupné informace o počtu parkovacích míst a vzdálenosti od katedrály. (mapa, QR kód).

Parkování pro autobusy:
Doporučené parkoviště pro autobusy se nachází za Divadlem Antonína Dvořáka a před Domem kultury města Ostravy (mapa, QR kód). Upozorňujeme, že příjezd autobusů ke katedrále pro výstup poutníků není možný

 

Informace pro tělesně postižené osoby:

Vstup do katedrály je upraven pro osoby tělesně postižené. Rovněž WC v katedrále je upraveno pro osoby tělesně postižené. Parkoviště pro tyto osoby jsou vyhrazeny v těsné blízkosti katedrály. Bližší informace poskytne pořadatelská služba přímo na místě.

 

Průběh slavnosti: 

Katedrála bude otevřena od 13:30 hodin.
Program v katedrále začíná 14:15 modlitbou svatého růžence.
Prosíme o včasný příjezd, nelépe do 14:00 hodin. Prosíme, zaujměte svá místa v katedrále nejpozději do 14:30 hodin!

Oblékání liturgických rouch:
Biskupové, generální vikáři a VIP kněží se žlutou pozvánkou se oblékají v 2. patře farní budovy. Biskupové, prosíme, s sebou albu a mitru simplex. Ostatní celebranti, prosíme, sebou albu.
Ostatní kněží, jáhni, ekumeničtí bratři a sestry a ministranti se oblékají v šatně divadla Jiřího Myrona, naproti katedrály. Kněží a jáhni, prosíme, s sebou albu a bílou štolu. 

Vstup do katedrály:
Věřící vstupují do katedrály hlavním vchodem.
Kněží, jáhni vstupují do katedrály samostatně levým bočním vchodem, ze strany parkoviště. Po políbení oltáře zaujímají místa vpředu vlevo, u bočního oltáře Jana Pavla II. Po skončnéí liturgie odcházejí v liturgickém průvodu!
VIP osoby vstupují do katedrály samostatně pravým bočním vchodem, z ulice. Při vstupu do katedrály se prokážou pozvánkou. Zaujímají místa vpředu pravo u malých varhan.
Ekumeničtí bratři a sestry vstupují do katedrály samostatně a zaujímají místa vpředu pravo u malých varhan.
Rodina svěcence zaujímá místo taktéž vpředu vpravo u malých varhan.

Ministranti vstupují do katedrály hromadně v doprovodu pořadatelů! Prosíme ministranty o včasný příchod, nejpozději 14:15 hod! Po skončení liturgie odejdou hromadně v doprovodu pořadatelů zpět do šatny divadla Jiřího Myrona.
Při vstupu do katedrály budou rozdávány brožurky s písněmi k liturgii a s průběhem liturgie.

Ostatní informace:
V katedrále a před katedrálou budou umístěny obrazovky ke sledování liturgie svěcení.
WC je umístěno ve farní budově (za katedrálou) v přízemí a v budově biskupství (přes Masarykovo náměstí, cca 150 metrů od katedrály). 
WC je také umístěno poblíž hlavního vstupu uvnitř katedrály (vlevo ženy, vpravo muži). Toto WC je upraveno pro tělesně postižené.
Po dobu bohoslužby bude přítomna zdravotní služba, jejíž stanoviště je umístěno vlevo před katedrálou.
Informační služba v den svěcení je k dispozici na tel.: 604 163 568.

Abychom společně přispěli k důstojnému průběhu slavnosti svěcení, prosíme:
- dbejte pokynu pořadatelů
- eliminujte rušivé vlivy vhodným chováním před i v průběhu slavnosti
- vypněte své mobilní telefony.
Prosíme, buďte ohleduplní ke starším a potřebným osobám a případně uvolněte místo k sezení. Během bohoslužby, prosíme, nepořizujte fotografie a video záznamy. K tomu jsou určeni oficiální fotografové. Fotografie ze slavnosti budou k dispozici na: www.doo.cz; www.clovekavira.cz a v archivu Tv Noe.

Svaté přijímání bude rozdělováno na těchto místech:
- před oltářem rodině a VIP osobám
- ve středu a po stranách v prostoru katedrály
- v hlavním vchodu a také před katedrálou

Předem děkujeme za pochopení a trpělivost, kterými nám pomůžete zvládnout jednotlivé části bohoslužby. Zejména se jedná o rozdělování svatého přijímání a místo pro příchod a odchod liturgického průvodu.

Po mši svaté bude pro vás v prostoru kolem katedrály přichystáno malé občerstvení.

 

Orientační mapka okolí katedrály:

mapa okolí