Ostrava – Slavností svaté Hedviky uctí ostravsko-opavská diecéze v úterý 16. října svou patronku. V tento den biskup František Václav Lobkowicz udělí ocenění věřícím, kteří se dlouhodobě angažují ve svých farnostech. Druhou skupinu tvoří lidé, kteří budou odměněni za dlouholetou obětavou práci v Charitě. Oceňování proběhne po slavnostní mši svaté v katedrále Božského Spasitele v Ostravě, která začíná v 17.00 hodin.

Děkovných listů si nechalo letos biskupství natisknout devětadvacet. Na třech z nich jsou uvedena jména manželských párů. Před biskupa Lobkowicze proto letos předstoupí celkem 32 osob. Budou mezi nimi kostelníci a kostelnice, varhaníci, katecheté a jeden trvalý jáhen. Vyznamenané navrhli k udělaní ocenění místní duchovní správci. Sedm z nich nominovali ředitelé Charit.

Jmenný seznam oceněných se stručným popisem jejich činnosti zveřejníme v den ocenění tj. 16. října 2018

Foto: Pavel Zuchnický/P. Václav Altrichter přijímá ocenění z rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze při oceňování v roce 2017.