Řím/Ostrava - Na žádost biskupa Františka Václava Lobkowicze udělil papež František pro jubilejní rok 300. výročí založení poutního místa Maria Hilf u Zlatých Hor privilegium plnomocných odpustků spojených s návštěvou tohoto poutního místa. Poutníci mají možnost získat plnomocné odpustky již na Pouti rodin v sobotu 12. května. Mše svatá zde začíná v 14.00 hodin a celebrovat ji bude pomocný biskup Martin David.

Pro získání odpustků je nutné splnit obvyklé podmínky (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce), přijít ve skupině či sami na zmíněné poutní místo a tam se zbožně zúčastnit mše svaté nebo se alespoň pomodlit před obrazem Panny Marie, Matky Ustavičné pomoci, vystaveným k veřejné úctě, určitý čas strávit ve zbožném rozjímání a přitom připojit modlitbu Páně, Vyznání víry a Zdrávas Maria. Dekret Apoštolské penitenciárie uvádí, že plnomocné odpustky mohou věřící obdržet také pro zemřelé, kteří se nacházejí v očistci. V tomto případě je nutno připojit ještě jakoukoli modlitbu za zemřelé.

Starší, nemocní a ti, kteří ze závažných příčin nemohou být přítomni fyzicky, mohou získat plnomocné odpustky taktéž, pokud nemají zalíbení v žádném hříchu, mají úmysl co nejdříve splnit tři obvyklé podmínky a pokud se účastní mše sv. duchovně a obětují přitom své modlitby i bolesti a těžkosti svého života milosrdnému Bohu.