Vítkov - Komunita Sanť Egidio uspořádala první sobotu v lednu 6. 1. již osmý vánoční oběd pro romské děti a jejich rodiny v kulturním domě ve Vítkově. Pozvání ke stolu přijal také pomocný biskup Martin David.

Sváteční atmosféru sdílel s více jak stovkou spolustolovníků z rodin dětí, které se v létě zúčastnily příměstského tábora, a také jejich kamarádů. Kromě slavnostního jídla se během odpoledne také rozdávaly dárky. Ty vyvolávaly spontánní radost dětí. U kávy vytáhl jeden tatínek kytaru a zpívalo se, povídalo a děti již vymýšlely první hry se svými dárky.

„Přátelství naší komunity s dětmi ve Vítkově začalo smutnou událostí, kdy do domu rodiny Sivákových vhodili tři mladíci zápalnou láhev a jejich dcera Natálka utrpěla vážné popáleniny. Následky úrazu přetrvávají dodnes,“ vzpomíná Iveta Jalová z komunity Sanť Egidio. Tehdy v roce 2009 se seznámili i s dalšími romskými dětmi a začali pro ně pořádat letní tábory.

„Ve vítkovské farnosti působí otec Ševiola, a díky němu můžeme zvát děti během našich letních táborů i na modlitbu za nemocné do místního kostela,“ dodává dobrovolnice Iveta.

Nezůstali jen u táborů, ale od roku 2011 zvou rodiny i na vánoční obědy, které připravují členové komunit z Prahy, Olomouce a Brna.

Komunita Sant‘ Egidio je církevní hnutí, které se zrodilo v roce 1968 v Římě, jako pokus skupiny studentů postavit na první místo ve svém životě věrnost evangeliu v přednostním vztahu s chudými.

Foto: archiv komunity Sant‘ Egidio