Bílovec/Opava/ Frýdek-Místek/ Třinec – Čtyřmi městy ostravsko-opavské diecéze projdou koncem prvního lednového týdne Tříkrálové průvody. Spatřit tři krále bude možné v ulicích Bílovce, Opavy, Frýdku-Místku a Třince, někde dokonce i na živých velbloudech.

V předvečer slavnosti Zjevení Páně, tj. v pátek 5. ledna, bude Tříkrálový průvod k vidění nejprve v Opavě. Uskuteční se zde již podesáté a opět ve spolupráci s herci Slezského divadla. V 16.00 bude zahájen pod Ptačím vrchem, v jeho čele bude kráčet živý velbloud, v patách mu půjdou tři králové pod baldachýnem a poslové s dary. Do rytmu opět zahraje bubenický orchestr Boris a zazpívá pěvecký sbor Domino. Přes Ostrožnou ulici pak všichni dojdou ke Slezskému divadlu v Opavě, kde se tři králové s doprovodem pokloní u jesliček Ježíškovi, Marii i Josefovi a předají jim dary. Všechny koledníky pak požehná opavský děkan P. Jan Czudek. Velkou atrakcí budou pro děti živé ovečky nebo fotokoutek, kde si mohou udělat pamětní fotografii třeba s velbloudem.

Ve stejný den se na své cestě k narozenému Ježíškovi vydají tři králové v Bílovci. Vyjedou na koních v 17 hodin z nádvoří zámku a přes náměstí zamíří k farnímu kostelu, v jehož předsíni se pokloní narozenému dítěti Ježíši a předají mu dary.

Události spojené s putováním mudrců do Betléma si připomenou taktéž ve Frýdku-Místku. Dnes již tradiční Tříkrálový průvod tímto městem bude k vidění v sobotu 6. ledna a stejně jako vloni bude ozvláštněn velbloudy, na nichž tři králové dojedou až k živému betlému. Ten na ně bude čekat na náměstí Svobody, kam se vypraví v 10.00 od místeckého kostela sv. Jana a Pavla.

V sobotní odpoledne pak zavítají tři králové i do Třince, přesněji v 16.00. V tuto hodinu se vydají z náměstí T. G. Masaryka na náměstí Svobody před KD Trisia, kde bude následovat kulturní program.

Ilustrační foto ze stránek Charity Frýdek.