Praha - Hned první lednový den vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika. V roce 2017 se vydalo koledovat více než šedesát tisíc dobrovolníků a od dárců získali na pomoc lidem v nouzi přes sto milionů korun. V roce 2018 se sbírka koná již poosmnácté. Její výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci.

Tříkrálové koledníky můžete potkat po celé republice mezi 1. a 14. lednem 2018. Kromě příspěvků do pokladniček je možné také zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 nebo dar na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, vedený u České spořitelny, VS 777.

Výnos sbírky pomůže po celé České republice. Klíč k rozdělení vybraných peněz je následující: 65 % využije Charita přímo v dotyčné obci nebo jejím okolí, 15 % výnosu poputuje na charitní projekty na diecézní úrovni a 5 % na celostátní projekty. Desetina výnosu pomůže v zahraničí a zbylých 5 % pokryje režii sbírky. „Prosíme, přispějte opět koledníkům do pokladniček, jen díky vám se můžeme věnovat těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou,“ vyzývá dárce k podpoře ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Každý projekt, na který se bude ze sbírky přispívat, prochází náročným výběrem. Plány na využití najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2018/.

Tříkrálový koncert v České televizi

Hlavním doprovodnou akcí sbírky je Tříkrálový koncert, který se koná v neděli 7. ledna 2018 od 18 hodin v Městském divadle Brno. V přímém přenosu jej uvede Česká televize na programu ČT 1. Koncert moderují Martina Kociánová a Jan Čenský. Vystoupí na něm Hana Zagorová & Boom Band, Mirka Miškechová, Kryštof, Jelen a Kantiléna – sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno.

„Během koncertu prostřednictvím krátkých reportáží ukážeme, kde tříkrálové peníze pomáhají. Bude to například při osobní asistenci, kterou poskytuje Farní charita Dvůr Králové nad Labem, a v domácí péči Oblastní charity Uherské Hradiště,“ říká hlavní koordinátorka sbírky Gabriela Víšová. Pomoc v zahraničí představí během rozhovoru Jiří Škvor, vedoucí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity Česká republika.

Tříkrálové koledování je lidový zvyk a Charita Česká republika se této tradice na přelomu tisíciletí chopila ve prospěch potřebných. Pravidla zůstávají i v roce 2018 stejná. V průběhu Tříkrálové sbírky 2017 se díky štědrým dárcům sešla nejvyšší částka v dosavadní historii – celkem 104 425 895 Kč, většinu z nich vybrali dobrovolníci do 22 043 evidovaných pokladniček.

Více také na: www.facebook.com/trikralovasbirka

Foto: Martina Chvojková, Choteč