Frýdek-Místek – frýdecká bazilika Navštívení Panny Marie bude dva dny před koncem roku 29. 12. v 10.00 hodin svědkem jáhenského svěcení. Při mši svaté přijme skrze vkládání rukou a modlitbu biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze jáhenské svěcení bohoslovec Václav Rylko z Třanovic.

Václav Rylko se narodil 6. 2. 1990 v Třinci jako druhorozený syn Renatě a Stanislavovi Rylkovým. V roce 2008 přijal svátost biřmování z rukou papeže Benediktem XVI. na Celosvětovém setkání mládeže v Sydney. Po studiu na gymnáziu v Českém Těšíně nastoupil na laické studium teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po čtvrtém roce studia jeho kroky směřovaly do semináře v Olomouci. Tam absolvoval konviktní rok, první rok formace v semináři a promoval na CMTF. Poté jsem byl biskupem F. V. Lobkowiczem poslán do Nepomucenské koleje v Římě. Tam studoval do letošního roku Institut Redemptor Hominis na Papežské lateránské univerzitě, který se zabývá oblastí pastorální teologie a v únoru ho čeká obhajoba licenciátní práce.

Foto: achiv signály.cz