Diecéze – V Bohušově, Dolním Benešově, Frenštátě pod Radhoštěm, Krnově, Petrovicích u Karviné, Pusté Polomi a v Šenově u Nového Jičína připravují na víkend poutě ke sv. Martinovi. Oblíbeného světce uctí také v Malé Morávce, kde sídlí Charita sv. Martina. Patrocinium kostela si připomenou například v Krnově scénkou ze života světce. Ve Frenštátě pod Radhoštěm ožije náměstí Martinským trhem již v pátek 10. 11. odpoledne.

Svatý Martin se narodil v roce 316 v Savarii na území dnešního Maďarska. Své dětství prožil v severoitalské Pavii. Zde se také setkal s křesťanstvím, které ho velmi přitahovalo. Po vzoru svého otce se stal římským vojákem. Do armády vstoupil v patnácti letech. S římskými legiemi se již jako důstojník dostal k posádce v dnešním Amiens ve Francii. Před branami tohoto města dochází v roce 335 k události, která navždy změní jeho život a zapíše se do historie.

Jednoho mrazivého zimního večera zde potká žebráka, s nímž se dělí o svůj rudý vojenský plášť. Legenda vypráví, že Martin spatřil příští noc Ježíše, který byl oděn půlkou pláště. A uslyšel, jak Ježíš říká andělům: „Tímto pláštěm mě oděl Martin, který je teprve na cestě ke křtu.“ Tato Kristova slova znamenají to, co je napsánu v evangeliu: „Cokoli učiníš jednomu z mých nejmenších bratří, pro mě jsi učinil.“ Scéna dělení pláště patřila po celá staletí k nejznámějším a nejoblíbenějším motivem, jak světce ztvárňují umělci ve svých dílech. Martin se dá pokřtít, opustí armádu, stane se poustevníkem a později také biskupem v Tours. Zemřel v roce 397 při jedné ze svých misijních cest. Svatý Martin patří mezi první nemučedníky, které církev svatořečila.

Poutě ke sv. Martinovi v ostravsko-opavské diecézi

Frenštát pod Radhoštěm

Svatého Martina má město Frenštát pod Radhoštěm ve svém znaku. Zasvěcen je mu farní kostel nedaleko náměstí, které ožije již v pátek 10. 11. Martinským trhem. Jeho součástí je v sobotu 12. 11. příjezd svatého Martina na koni. Mši svatou bude v neděli 12. 11. celebrovat v kostele sv. Martina místní duchovní správce P. Petr Kříbek. Bohoslužba začíná v 7.30 hodin.

Bohušov

V sobotu 11. 11. budou svatomartinskou pouť slavit v Bohušově na Osoblažsku. Mši svatou zde budou od 10.00 hodin sloužit P. Jan Mazur a novokněz P. Michal Slanina. Bohoslužba je součástí Svatomartinských hodů. Tradicí bude žít celý region. Z nádraží v Třemešné ve Slezsku vyjede v 10.45 hodin Svatomartinský parní vlak. V areálu Penzionu pod duby bude celý den probíhat kulturní program.

Malá Morávka

Přestože v Malé Morávce není kostel zasvěcený sv. Martinovi, sídlí zde nejmladší Charita ostravsko-opavské diecéze. V sobotu 11. 11. jsou příznivci a klienti Charity sv. Martina zváni na mši svatou do kostele Nejsvětější Trojice, která začíná v 17.30 hodin. Po jejím skončení bude program pokračovat od 19.00 hodin v tělocvičně základní školy. Po požehnání svatomartinského vína bude následovat taneční zábava.

Dolní Benešov

Kostel zasvěcený sv. Martinovi mají také v obci Dolní Benešov na Hlučínsku. Poutní mše svaté zde budou v neděli 12. 11. v 7.00 a 10.00 hodin.

Petrovice u Karviné

V neděli 12. 11. proběhne svatomartinská pouť i ve farním kostele v Petrovicích u Karviné. Slavnostní bohoslužba začne v 10.00 hodin a bude ji sloužit karvinský děkan P. dr. ThLic. Kalikst Jan Bernard Mryka OFM.

Krnov

Svatému Martinovi je v Krnově zasvěcen farní kostel. Na poutní mši svaté v něm bude v neděli 12. 11. hlavním celebrantem místní rodák a současný děkan hlučínského děkanátu P. Martin Šmíd. Bohoslužba začíná v 10.00 hodin. V posledních letech se stalo tradicí, že po mši svaté přijíždí před kostel svatý Martin na bílém koni. Místní ochotníci předvedou krátkou scénku z jeho života a připijí si duchovními svatomartinským vínem. Příjezd sv. Martina před kostel sv. Martina je plánován na 11.15.

Šenov u Nového Jičína

V neděli 12. 11. v 10.15 hodin bude slavena poutní mše svatá ke cti svatého Martina také v Šenově u Nového Jičína. Po mši svaté bude možnost zakoupení něčeho pěkného v charitním obchůdku s názvem „Křesťanský dárek“. V předvečer pouti v sobotu 11. 11. od 16.30 hodin jsou všichni srdečně zváni do šenovského kostela na společné setkání k modlitbě a přátelskému posezení.

Pustá Polom

Na Svatomartinské slavnosti zve do Pusté Polomi v neděli 12. 11. společně farnosti a Obecní úřad. Program začíná v kostele sv. Martina v 10.30 hodin slavnostní mší svatou. Na farním dvoře bude v 15.00 hodin předvedena scénka ze života sv. Martina. Součástí programu je také průvod s živou hudbou, který projde obcí. Na faře bude připraveno občerstvení. Nebude chybět svatomartinské víno a oplatky.