Studnice - V sobotu 4. 11. v 15.00 se ve Studnici – zaniklé obci na Osoblažsku – bude konat pouť ke cti sv. Linharta v kapli jemu zasvěcené, který vloni doznala zásadních oprav. Mši sv. bude sloužit P. Jan Mazur.

Studnice je základní sídelní jednotkou obce Osoblaha a zároveň zaniklou obcí, jejíž zástavba se rozkládala jednak v katastrálním území Studnice u Osoblahy a také v sousedním katastrálním území Osoblaha.

První písemná zmínka o Studnici (původně Stubendorf) pochází z roku 1389. Před II. svět. válkou zde žilo kolem 150 obyvatel. Český název Studnice byl od 18. 1. 1950 stanoven ministerskou vyhláškou poté, co bylo ze vsi po válce vyhnáno původní německé obyvatelstvo. Obec byla úředně zrušena od 1. 1. 1971.

Zbyla z ní jen kaple sv. Linharta, dva domy a torzo vodojemu. Kaple byla dlouho v zdevastovaném stavu, způsobeném jednak chátráním, jedna vandaly, až se ji díky úsilí místních nadšenců podařilo v loňském roce opravit. A tak zde mohla být sloužena mše sv. ke cti jejího patrona sv. Linharta.

U kaple se pořídila úplně nová střecha a fasáda, opravily se její zdi a zasadily nová okna a kované mříže do oken a do dveří. Pozemek s kaplí patří obci Osoblaha, která rekonstrukci svatolinhartské kaple zorganizovala. Obec Osoblaha se podílí i na pořádání poutě, mj. přípravou pohoštění po jejím skončení. Poutní mše sv. začíná v onu sobotu 4. listopadu v 15.00 a sloužit ji bude osoblažský duchovní správce P. Jan Mazur, jenž srdečně zve všechny poutníky: „Chtěl bych pozvat lidi i odjinud, nejen z Osoblažska. Je to příležitost ke strávení času s Pánem a zároveň o neobvyklou možnost prožít pouť na místě, kde už dnes sice nikdo nežije, ale kde poutě po staletí probíhaly, a duchovně se tak propojit s předchozími generacemi.“

Foto převzato z webu http://www.znicenekostely.cz/.