Ostrava – Devátý ročník Akademie pro třetí věk dnes zahájilo více než 90 studentů při mši svaté s pomocným biskupem M. Davidem v kostele sv. Václava. Následovala přednáška Hodnotová orientace po roce 1989 pro potřebu ve 21. století lektora ThDr. Josefa Hromádky.

„Dnes je svátek sv. Radima, nevlastního bratra sv. Vojtěcha, který je oslavou duchovního sourozenectví,“ zaznělo z úst pomocného biskupa při mši svaté, který dále poukazoval na to, že bratři si nebyli konkurenty, ale spojovala je veliká touha po Bohu. Pak se dotkl tří klíčových slov z evangelia: proste, hledejte, tlučte, která ukazují na to, že po něčem toužíme. „I vy, kteří chodíte do Akademie třetího věku, se toužíte něco dozvědět. A nad tím vším má být naše touha, aby nám byl Bůh blízko a proměňoval naše srdce, které má být místem Božího přebývání,“ dokončil promluvu biskup Martin.

Doktor Josef Hromádka je již letitým přednášejícím prvního dne ‚školy‘. Krásnou češtinou uvádí posluchače do tématu a prohlubuje jejich znalosti. „ Pana Hromádku si vždy rádi zveme, protože jeho přednášky jsou velkým klenotem a senioři se na ně těší,“ uvádí koordinátorka seniorských aktivit Marie Göttlicherová.

Program Akademie pro třetí věk ve školním roce 2016/2017:

9. 11. 2017 – Péče o nemocné v Písmu svatém, lektor P. Mgr. Václav Tomiczek

14. 12. 2017 – Adventní tématika v liturgické hudbě, lektor Mgr. art. Miroslav Maňoušek

11. 1. 2018 – Markovo evangelium, Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

15. 2. 2018 – Obrácení a smíření, P. Mgr. Jan Czudek, Th.D.

15. 3. 2018 – Není anděl jako anděl, s. Veronika Barátová

12. 4. 2018 – EKVÁDOR – cesta do středu světa, P. Mgr. Jan Linhart

17. 5. 2018 – Tak, a teď s pravdou ven aneb o lžích kolem nás, Eva Muroňová, Ph.D.

14. 6. 2018 – „Žehnejte a neproklínejte“ duchovní či magická síla požehnání? a mše sv. na závěr roku, P. PaedDr. Marcel Puvák

Změna programu je vyhrazena! Je možné se účastnit i jednotlivých přednášek podle vašeho zájmu! Příspěvek na celý rok je 300 Kč, při vstupu na jednotlivé přednášky 35 Kč.

Foto: Jana Praisová