Ostrava – Dvanáctý ročník Dnů proti chudobě v Ostravě pořádaný Armádou spásy a Charitou Ostrava má za cíl znovu otevřít témata chudoby, sociálního vyloučení a nutnosti existence podpory pro lidi, kteří jsou jimi ovlivňování. Na úvod kampaně proběhne Ekumenické setkání určené pro lidi bez domova, pracovníky poskytovatelů sociálních služeb i širokou veřejnost, které nabídne duchovní podporu při hledání cest k řešení obtížných životních situací spojených s chudobou. Setkání proběhne 9. října 2017 od 8.00 hodin v Domově Přístav Armády spásy.

Na Ostravské univerzitě se uskuteční 10. října 2017 od 14.00 hodin Odborný seminář s tématy: Chudoba v nás a kolem nás, Výsledky výzkumu zdraví obyvatel azylových domů, Život seniorů na hranici chudoby a Přehlížená chudoba. Řečníky budou Dr. Vladimír Šiler, katolický kněz Mgr. Vítězslav Řehulka a dva studenti Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.Tentýž den večer od 18:00 h se bude konat tradiční Setkání u společného ohně. Jedná se o setkání sociálně vyloučených lidí, pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, zástupců veřejné správy, politiků a veřejnosti, k diskusi o problému chudoby a lidské důstojnosti. Podobná setkání u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby ustanoveného OSN na 17. října probíhají i na dalších místech ČR i v celé Evropě.

Ve čtvrtek 12. října bude zahájena výstava fotografií prof. Jindřicha Štreita s názvem „Domov bez domova“ v ostravském obchodním centru Fórum Nová Karolina. „Snímky Jindřicha Štreita umožňují nahlédnout do životů lidí, kteří jsou v těžké sociální situaci na okraji společnosti a zároveň upozorňují na problém chudoby,“zve ke zhlédnutí ojedinělých snímků z reálného prostředí vyloučených lokalit Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava. Fotografie vznikaly ve spolupráci s terénními pracovníky Armády spásy a Charity, kteří k lidem bez domova dochází, aby jim nabídli podporu směřující ke zlepšení jejich situace.

„Každý den v každém počasí do terénu vychází minimálně dva terénní sociální pracovníci na námi známé lokality města, anebo mapují nová místa v terénu. Svou prací se snaží podchytit a pomoci co nejvíce lidem bez přístřeší zmírnit či řešit jejich krizovou situaci. Do terénu spolu s terénními sociálními pracovníky vyjíždí 1x týdně i MUDr. Pekárková, dobrovolná lékařka z Armády spásy, a pomáhá lidem bez přístřeší odbornou zdravotní pomocí,“ popisuje terénní práci ředitel Armády spásy Tomáš Surovka.

Charita Ostrava a Armáda spásy provozují za finanční podpory statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje celoročně řadu sociálních služeb vedoucích ke zmírnění projevů chudoby u lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Jsou to zejména nízkoprahová denní centra, noclehárny, azylové domy, služby sociální rehabilitace v tzv. startovacích bytech nebo v rámci sociálně aktivizačních programů, ale i sociální poradny a nízkoprahové zařízení pro mladé lidi. Služby jsou poskytovány na základě křesťanských hodnot. Ročně využije těchto služeb v Armádě spásy asi 2000 osob, v Charitě Ostrava přibližně 2500 osob.

Aktivity ke Dnům proti chudobě v Ostravě proběhnou pod záštitou náměstka primátora města Ostravy Mgr. Michala Mariánka. Finančně jsou podporovány statutárním městem Ostrava.

Autor textu: Daliobor Kraut, tiskový mluvčí Charity Ostrava

Snímek: Pracovník Charity Ostrava v terénu mezi bezdomovci. Foto: Charita Ostava