Ostrava – Poutní slavnosti spojené se svátkem svatého Václava prožijí ve čtvrtek 28. října na několika místech v ostravsko-opavské diecézi. Nejznámějšímu českému světci je zasvěcen také nejstarší ostravský kostel. Svatováclavské slavnosti zde začínají již ve středu 27. září mší svatou v 18.00 hodin. Kostel si v tomto roce navíc připomíná 720 let od první písemné zmínky.

Hlavním dnem oslav je čtvrtek 28. října. V kostele sv. Václava bude sloužena mše svatá již v 7.30 hodin. Během bohoslužby se věřící společně s kněžími pomodlí ranní chvály z breviáře. Hlavní poutní mši svatou od 9.30 hodin bude sloužit pomocný biskup Mons. Martin David. Večerní mše svatá začíná v 18.00 hodin.

O existenci kostela již v roce 1297 svědčí záznam v listině olomouckého biskupa Dětřicha, kde jako svědek vystupuje ostravský farář a biskupský notář Jinřich. „Není to tedy přímo zmínka o kostele, ale předpokládá se, že zde již kostel byl, když byl ve městě ustanoven farář,“ vysvětluje současný duchovní správce farností Moravská Ostrava Mons. Jan Plaček. Historická fakta potvrzují také archeologické nálezy, které v areálu kostela potvrdili existenci hrobů z 1. poloviny 3. století.

Pouť ke sv. Václavovi ve Václavovicích u Ostravy

Dne 28. 9. v 9.00 proběhne ve Václavovicích u Ostravy pouť, mši sv. bude sloužit P. ing. Vojtěch Kološ, kanovník metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci a hlavní ekonom Olomoucké arcidiecéze.

Svatováclavské dny v Bílé Vodě

V Bílé Vodě proběhnou 28. 9. Svatováclavské dny - mše svatá v 9.30.

Pouť ke sv. Václavovi ve Skálách

Dne 28. 9. v 10.00 se koná pouť ve Skálách ke sv. Václavovi.

Pouť ke sv. Václavovi v Lipové-lázních

V Lipové-lázních se 28. 9. v 10.00 uskuteční pouť ke sv. Václavovi.

Pouť ke sv. Václavovi ve Velké Polomi

Ve Velké Polomi se koná pouť ke sv. Václavovi, a to ve čtvrtek 28. 9. ve 13.30, kdy mši svatou bude sloužit Mons. František Vrubel, viceděkan frýdeckého děkanátu.

Lidová veselice Charity Opava ve Vlaštovičkách

Lidovou veselici chystá na čtvrtek 28. září u příležitosti výročí svého otevření Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy. Bohatý program pro malé i velké může být skvělým způsobem, jak prožít sváteční odpoledne. Jeho součástí bude také slavnostní odhalení domovního znamení Cyrila a Metoděje z dílny charitní keramičky Zuzany Bartákové. Oslavy začnou ve 14.30 mší svatou ve zdejší kapli.

Foto: kostel sv. Václava ve Václavicích (Zdoj: Wikipedie.org)