Stará Boleslav - Mučednickou smrt svatého Václava si společně se Starou Boleslaví připomene ve čtvrtek 28. září celý národ. Národní svatováclavská pouť ke cti patrona České země bude letos propojena s oslavou 100. jubilea zjevení Panny Marie ve Fatimě. Putovní socha Panny Marie Fatimské bude přítomná poutní mši svaté na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Hlavním celebrantem bohoslužby, která začíná v 10.00 hodin, bude biskup František Václav Lobkowicz. Kázat bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Přímý přenos bohoslužby bude vysílat Česká televize na svém druhém programu.

Středa 27. září 2017

18.00 – Mše svatá z vigilie slavnosti sv. Václava v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

19.00 – příjezd relikvie do Brandýsa nad Labem pod zámek – průvod do Staré Boleslavi

19.30 – uvítání relikvie sv. Václava, Chrámový sbor

20.00 – Svatováclavský koncert a nešpory

Čtvrtek 28. září 2017

6.30 – v bazilice sv. Václava - Anděl Páně, modlitba se čtením

7.00 – v kryptě baziliky sv. Václava se koná latinská mše svatá

8.00 – příjezd sochy Panny Marie Fatimské

8.30 – mše svatá v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava

10.00 – poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi – hlavní celebrant Mons. František Václav Lobkowicz OPraem, kazatel Dominik kardinál Duka OP (mši svatou přenáší v přímém přenosu Česká televize)

12.00 – pobožnost u sochy Panny Marie Fatimské

13.00 – odjezd sochy Panny Marie Fatimské na poutní místo v Králíkách

14.00 – modlitba za národ u Palladia země České

15.00 – prohlídka baziliky s výkladem

16.50 – rozloučení s relikvií sv. Václava v bazilice sv. Václava

17.00 – chrámový koncert v bazilice souboru staré hudby Dyškanti

Foto: Roman Albrecht/Člověk a víra