Krnov - Pamětní deska upomínající na divoký odsun 3000 německých obyvatel Krnova byla v pondělí 11. 9. odhalena poblíž krnovské synagogy. Slavnostního aktu se zúčastnila i čtveřice těch, kteří násilné vyhnání zažili na vlastní kůži. Pozemek k instalaci památníku sudetským Němcům poskytl Jesenický horský spolek, který vlastní zahradu vedle krnovské synagogy.

„V červnu 1945 bylo 3000 německých obyvatel Krnova – žen, dětí a starců – donuceno k hladovému pochodu do Králík. Asi 300 z nich přišlo o život.“ Pamětní deska tohoto znění (vyvedena dvojjazyčně) spolu s jednoduchým plánkem cesty byla odhalena u krnovské synagogy. Pořídil ji spolek Heimatkreis Jägerndorf (Domovský okres Krnov) a právě jménem tohoto spolku pronesl úvodní slovo brzy 90letý Kurt Schmied, jeden z iniciátorů celého projektu a zároveň muž, jenž již 23 let stojí za česko-německými setkáními. Uvedl mj., že by ho vzhledem k předsudkům, jaké vůči Němcům do r. 1995 panovaly, nikdy nenapadlo, „že tento den jednou nastane, že budeme společně vzpomínat na ty, kteří byli v červenci roku 1945 vyhnáni ze svých domovů do neznáma“.

Samotné odhalení předcházely další proslovy, přičemž za katolickou stranu se slova ujal P. Josef Goryl OFMConv, jenž mj. odrecitoval známou modlitbu sv. Františka „Učiň mne, Pane, svým nástrojem“, v níž mj. stojí: „Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po pochopení, ale chápal, po lásce, ale miloval.“ Své vystoupení pak zakončil výzvou ke zhruba čtyřicítce přítomných, aby i oni měli na zřeteli především dobro konané pro druhé.

Celý akt, jenž byl doprovázen zpěvem krnovského chrámového sboru, zakončilo slavnostní odhalení pamětní desky čtveřicí přímých účastníků vyhnání – Güntera Klementa a sourozenců Helgy, Edith a Waltera Titzeových. Posledně jmenovaný nechal nedávno pro město, resp. farnost zhotovit dřevěnou sochu Panny Marie – „Madony z Dachau“, tj. kopii sochy, jejíž originál přechovávali za II. svět. války na svém bloku kněží uvěznění v koncentračním táboře v Dachau.

Libor Rösner

Foto: Dita Círová, Město Krnov

images/PametniDeskaKrnov.jpg