Rudy u Ratiboře – V polských Rudách u Ratiboře se v sobotu 23. září uskuteční 13. prajzská pouť. Poutní mši sv. v 11.00 bude v kostele Panny Marie Pokorné sloužit člen misijního řádu verbistů Georges Makonzo Mondo z Demokratické republiky Kongo, působící už rok v Kolíně.

Mariánský kostel v Rudách u Ratiboře z roku 1303 vystavěli cisterciáci, kteří zde působili od 20. let 13. stol. V roce 1995 byl biskupem Jane Wieczorkem prohlášen za katedrálu nově vzniklé gliwické diecéze. Při své návštěvě Polska, resp. Gliwic v r. 1999 posvětil papež Jan Pavel II. korunku pro obraz Panny Marie Pokorné na oltáři kostela a v r. 2009 byl kostel Panny Marie Pokorné povýšen na baziliku minor.

Program poutě:

10.00 Příjezd poutníků do Rud

10.15 Průvod poutníků do chrámu

10.30 Růženec

11.00 Poutní mše svatá v bazilice minor – hlavní celebrant P. Georges Makonzo Mondo SVD

při mši svaté bude provedena Missa Brevis Jacoba de Haana v interpretaci smíšeného pěveckého sboru a dechového orchestru P. Cypriána Lelka z Dolního Benešova

12.30 Občerstvení, prohlídka obnoveného poutního areálu – bývalého cisterciáckého opatství

14.00 Mariánská pobožnost – nešpory, svátostné požehnání

16.00 Předpokládaný odjezd

Na poutní místo v Polsku bude vypraven autobusový zájezd. Přihlásit se lze do 15. září. Předpokládaná cena 250 Kč. Více zde.


 

Foto převzato z http://www.farnostkolin.cz/