Maria Hilf - V sobotu 16. 9. bude poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor hostit již 22. pouť národů. Společně slavit mši svatou budou věřící z České republiky, Polska a Německa. Hlavním celebrantem mše svaté bude v 11.00 ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz.

„Matko Boží – Královno rodin, oroduj za nás!“ Tak zní motto letošní, již 22. poutě národů u Panny Marie Pomocné, jejímž ústředním bodem bude mše sv., kterou bude v 11.00 sloužit Mons. František Václav Lobkowicz, ostravsko-opavský biskup. Jedním z koncelebrantů bude i Mons. Rudolf Pierskała pomocný biskup opolský. Na pouť pojede zvláštní autobus z Jeseníku. Vyjíždí v 8.00 hodin a zastavuje na obvyklých zastávkách, kde přistupují poutníci. Po ukončení pouti autobus jede zpět do Jeseníku.

Program poutě:

9.30 Přivítání poutníků P. Mariuszem Banaszczykem, duchovním správcem poutního místa, a P. Piotrem Tarlinskim, kaplanem pro národnostní menšiny opolské diecéze; následovat bude modlitba sv. růžence

11.00 Mše svatá - celebrují: Mons. František Václav Lobkowicz (CZ), biskup ostravsko-opavský; Mons. Rudolf Pierskała (PL), pomocný biskup opolský

14.00 Pobožnost ke cti Panně Marii Fatimské

Poutě se do zdejší původně dřevěné kaple a později zděného kostela konaly již v 17. stol., a to až do r. 1955, kdy komunistická moc jejich konání zakázala. Později byl kostel dokonce zbořen. Až po r. 1989 byl znovu postaven a tradice poutí byla obnovena. Poutní chrám je vyhledáván zvláště matkami v požehnaném stavu a také místem modliteb za nenarozené děti. To díky události, jež se zde odehrála před více než 350 lety a jež dala poutnímu místu v podstatě vzniknout. Před blížícími se švédskými vojsky se sem za třicetileté války utekla roku 1647 místní těhotná žena. Její prosby o přímluvu Panny Marie byly vyslyšeny a ona porodila zdravého chlapce. Více o jeho historii zde.

Plakátek zde.