Ostrava - Výstava o historii Ostravy je po celé září k vidění v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Návštěvník zde najde historické předměty, mapy, model zaniklé kaple i dobové fotografie.

Jedním z nejzajímavějších dokumentů je faksimilie (přesné napodobení originálu) závěti biskupa Bruna ze Schauenburku z roku 1267, v níž se píše: „A kolik náš kostel získal díky naší obezřetnosti a píli při zakládání vsí a mýcení lesů v okolí Jestbořic, Svitav, Mohelnice, Ostravy i jinde, je našim kanovníkům dobře a dopodrobna známo.“

Prohlédnout si lze také fotografie nejstarších dochovaných pečetidel Moravské Ostravy a kopie starších map, Anneisova plánu Moravské Ostravy kolem roku 1779 a kopii soutisku katastrálních map Moravské a Polské Ostravy a Zámostí z let 1833 – 1836. Zajímavá je také prezentace života Ostravanů z pohledu několika staletí. Ve vitrínách jsou vystaveny artefakty z běžného života, například keramické nádoby, komorové kachle s votivní tématikou, stolní a kuchyňská keramika pocházející z vykopávek v centru Ostravy. Výstavu doplňuje model kaple sv. Lukáše, která se nacházela nedaleko katedrály, na Zámecké ulici.

Faksimilii biskupa Bruna zapůjčil Zemský archiv v Opavě. Fotografie pečetidel Moravské Ostravy a kopie map, Anneisův plán Moravské Ostravy a soutisk katastrálních map Moravské a Polské Ostravy a Zámostí poskytl Archiv města Ostravy. Archeologické vykopávky a model kaple sv. Lukáše zapůjčilo Ostravské muzeum.

Foto: Petra Košáková