Diecéze – Církevní školy v diecézi zahájily v pondělí 4. září další školní rok. Například na BiGy již po dvacáté šesté. K slavnostní zahajovací bohoslužbě, kterou sloužil ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz, se pedagogové sešli se svými studenty v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci.

V promluvě otec biskup studenty povzbudil, aby své studium brali jako přípravu pro budoucí službu druhým. Hned v úvodu bohoslužby byl studentům představen nový školní kaplan P. Tomáš Čirž. Na závěr slavnosti všichni zatleskali schole, která se hned po prázdninách předvedla v nejlepší formě.

„Radostně a s díky v srdci i na rtech jsme vstoupili do 25. roku činnosti naší školy,“ říká ředitel Tomáš Honěk. Po společné slavnostní mši svaté v kostele sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí, které se účastnili také rodiče a prarodiče, pak ve třídách přivítali 21 prvňáčků.

Krásně nazdobené třídy čekaly na žáky v Základní škole sv. Zdislavy v Kopřivnici. Po uvítání ve třídách se všichni přesunuli do kostela, kde zahájili školní rok slavnostní mší svatou. P. Jiří Ramík povzbuzoval přítomné, aby se snažili správně využívat čas a nezakopávali své hřivny. Po mši mu pan ředitel Pavel Janek popřál k narozeninám a kostelem zněl bouřlivý potlesk uznání a vřelého vztahu ke knězi.

I na Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole sv. Anežky České v Odrách prosili o požehnání do nového školního roku při mši svaté v kostele sv. Bartoloměje. Slavnostní mši svatou sloužil nový oderský kněz, P. Pavel Obr, který bude působit také ve škole. Oderská škola spolu s novým knězem přivítala 109 nových studentů prvních ročníků, 94 studentů nastupuje do denního studia, 15 do dálkové formy studia. Mezi nováčky byly srdečně vítané také studentky nového oderského oboru Zdravotnický asistent.

Foto: Pavel Stuchlý