Spálov - Farnost Spálov zve v neděli 10. 9. na pouť k Panně Marii ve Skále, spojenou s poděkováním za červnový festival Slezská lilie. Program začíná v 8.30 hodin pěší poutí ze Spálova od farního kostela sv. Jakuba. V 9.00 hodin bude na poutním místě modlitba chval, kterou povede hudební skupina Záblesk. V 10.00 pak začne mše sv. sloužená o. Dariuszem Sputem.

Poutníci k Panně Marii ve Skále, poutním mstě u Spálova, poděkují při pouti konané 10. 9. mj. i za červnový hudební festival Slezská lilie.

Slavnostní mše svatá začíná v 10.00 hodin a jejím hlavním celebrantem bude P. Dariusz Sputo, duchovní správce farnosti Ostrava-Kunčičky. Od 14.00 hodin začíná pásmo hudby s koncertem skupiny Záblesk. V 15.00 hodin bude program pokračovat přednáškou o cestě několika nadšenců s otcem Dariuszem do Himalájí, kterou absolvovali v loňském roce. Přednáška proběhne naproti restaurace v „Kolibě“.

Na poutní místo bude možné vyrazit společně pěšky ze Spálova od farního kostela sv. Jakuba v 8.30.

Videopozvánka