Spálov/Klokočůvek – Farnost Spálov zve o víkendu 11. až 13. srpna na poutní místo Panna Maria ve skále/Maria Stein. Duchovní program vyplní v sobotu 12. srpna bohoslužba, přednášky a vystoupení hudební skupiny Maran Tha. Hlavním celebrantem mše svaté, která začíná v 10.00 hodin, bude slovenský kněz P. Marián Kuffa. Během dne bude možné podpořit nemocného Jakuba, který trpí onkologickým onemocněním. Lékařský tým bude hledat vhodné dárce kostní dřeně.

Šestnáctiletý Jakub z Brna se již rok léčí z rakoviny krve, prodělal chemoterapii a jedinou nadějí na uzdravení je nelezení vhodného dárce kostní dřeně. V celé České republice i v Evropě však zatím nebyl nalezen dárce se shodnými znaky. Lékaři proto hledají další dárce, aby se registr rozšířil a bylo možné pomoci dalším lidem.

Po celý poutní den bude v lékařském stanu možné přistoupit k registraci dárcovství kostní dřeně. Lékaři zájemcům o vstup do registru odeberou vzorek krve, na jehož základě jsou schopni zjistit vhodnost kandidáta k dárcovství. Odběr krve je v minimálním množství 2 mililitrů. Základní podmínky k dárcovství je dobrý zdravotní stav a věk v rozmezí 18 až 35 let.

Program:

PÁTEK 11. 8.

21.00 venkovní projekce filmu Všetky moje děti

SOBOTA 12. 8.

9.00 modlitba růžence

9.30 chvály/Marana Tha

10.00 poutní mše svatá, hlavní celebrant P. Marián Kuffa

11.30 přestávka na oběd/ svátost smíření

13.30 promluva P. Marian Kuffa

15.00 přestávka

15.30 promluva P. Marian Kuffa

17.00–19.00 podvečer chval se svědectvím/Marana Tha

NEDĚLE 13. 8.

9.00 mše svatá pro rodiny, hl. celebrant P. Bohuslav Novák

P. Marián Kuffa je slovenský římskokatolický kněz, zakladatel a představený Institutu Krista Velekněze. Ve své náročné a obětavé službě se věnuje lidem na okraji společnosti. Ve východoslovenských Žakovcích se stará o bezdomovce, prostitutky, Romy a další, kteří se ocitli v nouzi. Ukazuje těmto slabým a osamoceným lidem, od kterých společnost odvrátila svou tvář, sílu Božího milosrdenství a Lásku bez hranic...