Cvilín – Na mariánském poutním místě Cvilín proběhne v sobotu 12. srpna pouť Rytířů Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata. V 11.00 začne pouť pobožností křížové cesty po zastaveních rozesetých kolem kostela Panny Marie Sedmibolestné, ve 12.00 bude sloužena mše sv., ve 14.30 proběhne přednáška na téma fatimských prvních sobot a program zakončí v 15.00 modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.

Rytířstvo Neposkvrněné (lat. Militia Immaculatae) je mariánským a apoštolským hnutím, které založil r. 1917 v Římě sv. Maxmilián Maria Kolbe v reakci na svůj děsivý zážitek s průvodem svobodných zednářů ulicemi Věčného města, deklarujícími zničení Církve a boj s Bohem. Členové hnutí se nazývají rytíři, resp. rytířky Neposkvrněné a ve shodě se svým statutem šíří, nakolik je v jejich moci, království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova skrze Neposkvrněnou. Snaží se o obrácení hříšníků a těch, kdo ještě nepoznali Krista, zvláště o obrácení nepřátel Církve, o jednotu křesťanů a o posvěcení všech pod ochranou a prostřednictvím Neposkvrněné. Jedním ze způsobů je i vydávání dvouměsíčníku Immaculata, popř. provozování stejnojmenného webu.

Právě blízko svátku sv. Maxmiliána (14. 8.) se na Cvilíně každoročně pouť Rytířstva koná. Letos připadla na sobotu 12. 8.

Program pouti:

11.00 – křížová cesta v přírodě

12.00 – votivní mše svatá ke cti sv. Maxmiliána Kolbeho

13.00 – společné občerstvení a společné setkání

14.30 – fatimské poslání prvních sobot

15.00 – modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a požehnání

Obrázek: Na obrázku Zázračná medailka z Rue de Bac, již si sv. Maxmilián vybral jako zvláštní znamení svého hnutí. Více o ní zde.