Cvilín/Frýdek – V sobotu 5. srpna se na Cvilíně uskuteční pouť krnovského děkanátu za nová kněžská a řeholní povolání a obnovu křesťanských rodin. Mši sv. bude v 18.00 sloužit ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz. Ve stejný den bude na pouti děkanátu frýdeckého, konané na stejný úmysl jako na Cvilíně, sloužit ve frýdecké bazilice Navštívení Panny Marie poutní mši sv. pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David.

První srpnovou sobotu se mohou věřící ostravsko-opavské diecéze setkat na děkanátních poutích konaných na významných poutních místech setkat se svými biskupy. Biskup František Václav Lobkowicz bude od 18.00 sloužit mši svatou pro poutníky z děkanátu Krnov, kteří připutují k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilín, aby se zde společně modlili za nová duchovní povolání a duchovní obnovu rodin. Mše svatá začíná v 18.00 hodin, předcházet jí bude modlitba růžence.

Pomocný biskup Martin David bude sloužit na stejný úmysl mši svatou pro poutníky děkanátu Frýdek, kteří se v sobotu 5. srpna přijdou modlit do baziliky minor ve Frýdku. Také zde začne mše sv. v 18.00 hodin, které bude od 16.00 předcházet modlitba růžence a od 17.00 pak adorace.

Další děkanátní pouť (opavského děkanátu) na Cvilíně proběhne za účasti biskupa Lobkowicze v sobotu 7. října, ve frýdecké bazilice jsou pak termíny děkanátních poutí stanoveny takto: 2. 9., 7. 10., 4. 11. a 2. 12.

Foto: Frýdecká bazilika.