Štítina – Kaple sv. Maří Magdaleny ve Štítině na Opavsku se stane v sobotu 22. července cílem poutníků. Mši svatou v ní bude od 9.00 hodin sloužit biskup František Václav Lobkowicz, který požehná také zrenovovaný kříž před kaplí. Po bohoslužbě uctí biskup památku štítinského rodáka generála Heliodora Píku, který se stal obětí komunistických čistek a byl v roce 1949 popraven.

Životní příběh Heliodona Píky se začal psát ve Štítině přesně před 120 lety. Narodil se 3. 7. 1897 a již v říjnu 1914 však místo plánovaných studií na Karlově univerzitě nastoupil jako jednoroční dobrovolník k 15. zeměbraneckému pluku v Opavě. Po absolvování školy záložních důstojníků odešel v dubnu 1916 na frontu. Po dvou měsících však přechází u městečka Berestečka frontu a dostává se do ruského zajetí. Během první světové války působí v různých funkcích v našich legiích v Rusku a ve Francii. Výrazně se zapojil do odboje proti nacistickému režimu během 2. světové války. Působil v Rumunsku, Turecku i v Sovětském svazu.

Po válce působil generál Píka ve funkci zástupce náčelníka Hlavního štábu a čs. představitele na mírové konferenci v Paříži. Na základě vykonstruovaného obvinění byl však v květnu 1948 zatčen, protiprávně odsouzen a popraven. Rehabilitován byl až v roce 1968. In memoriam je vyznamenán Řádem M. R. Štefánika. Od roku 1991 nese na jeho počest jméno základní škola ve Štítině a Píkovo jméno i vztah k rodné obci pak spojuje obec s opavskou Výcvikovou základnou logistiky generála Píky. V roce 1997 vydala obec k připomenutí jeho památky dvě pamětní medaile.

Kaple sv. Maří Magdaleny stojí v obci od 16. století. Drobná sakrální stavba je vybudována v renesančním duchu na osmibokém půdoryse. Uprostřed cihlové podlahy se nachází pískovcem lemovaný vstup do krypty, vybudované na přání vnuka fundátora kaple Mikuláše Hynka Tvorkovského z Kravař. Kaple nebyla dle dostupných archivních pramenů nikdy využívána k časným a pravidelným bohoslužbám. Do dnešních dnů však přetrvává sloužení mší v době svátku patronky kaple sv. Maří Magdalény 22. července, se kterým je neodmyslitelně spjata i oslava místního posvícení.

Nejinak tomu bude i letos. Bohoslužba je součástí pouti, kterou prožívá celá obec. Program „Posvícenského koláče“ začíná již v pátek 21. 7. v 17.00 hodin volejbalovým a fotbalovým utkáním v místním sportovním areálu. Zábava bude pokračovat na hřišti i v hasičském areálu. V sobotu 22. 7. začíná ve Štítině ve 14.00 zábavný program 37. ročníku „Posvícenského hasiče“. Slavit se bude také v neděli 23. 7. Lidé se opět vydají ke kapli sv. Maří Magdaleny, aby zde v 10.30 hodin prožili mši svatou. Od 16.00 hodin bude ve sportovním areálu hrát cimbálová muzika. Více k programu na stránkách obce Štítina.