Stará Voda u Libavé - Ve dnech 22.–23. července se ve Staré Vodě u Libavé uskuteční pouť ke sv. Anně. Krom účasti na dvou mší svatých a adoracích se poutníci opět vydají v procesí k léčivému prameni Královská studánka. Kostel sv. Anny i Královská studánka se nacházejí nad obcí Podlesí na levé straně na hlavní cestě do Města Libavá.

Stará Voda patří k nejvýznamnějším barokním poutním místům na Olomoucku. Z roku 1529 máme první písemný záznam o kapli sv. Anny se sochou světice držící v náruči Dítě Ježíš. Poutě se zde ale konaly patrně už dříve. Kostel zasvěcený sv. Anně byl postaven v roce 1688. Až do roku 1946 byl spravován bratry obláty, kteří zde měli vystaven i klášter. V roce 1949 se v kostele konala na dlouhou dobu poslední pouť – celý velký prostor, v němž se kostel nacházel, byl dán pro účely armády jako cvičný vojenský prostor, což se na budově kostela podepsalo. Obnovená tradice poutí započala v roce 1991, postupně byl kostel opravován. V současnosti je spravován z Římskokatolické farnosti Moravský Beroun.

Více o poutním místě zde.

Program pouti:

Sobota 22. července 2017

· 10.00 Mše svatá v poutním kostele sv. Jakuba Většího a sv. Anny, hlavní celebrantem je olomoucký emeritní děkan o. František Hanáček, po mši adorace a svátostné požehnání, poté procesí ke Královské studánce a žehnání vody.

Neděle 23. července 2017

· 15.00 Mše svatá v poutním kostele sv. Jakuba Většího a sv. Anny, hlavním celebrantem je Bruntálský místoděkan o. Remigiusz Paweł Wentland, po mši adorace a svátostné požehnání, poté procesí ke Královské studánce a žehnání vody.

· 17.00 Přednáška o tom, co udělat, abychom i v dnešní nelehké době budovali dobré vztahy v naší rodině.

Přednáška Jany Krejčové o historii Staré Vody.

Další poutě ke sv. Anně

22. 7.

10.00 Andělská Hora

16.00 - Darkov

17.00 - Ostrava-Muglinov

23. 7.

9.00 – Havířov

9.00 – Rychvald u Karviné

29. 7.

15.00 - na trojmezí farností Opava-Jaktař, Stěbořice a Slavkov

16.00 – Hradec-Nová Ves

30. 7.

9.00 - Kozubová

11.15 – Ondřejov

15.00 - Sosnová