Fulnek – V sobotu 22. července vyjde z Fulneku Pěší pouť k Božímu milosrdenství, která vyústí ve Slavkovicích, kde bude v sobotu 29. července sloužena mše sv., při níž se setkají opět poutníci z několika směrů – kromě Fulneku ještě Hodonína, Českých Budějovic, Prahy a nově z Mladé Boleslavi. Na 185,5 km dlouhou pouť se poutníci z Fulneku vypraví letos již podeváté.

Jedná se o týdenní pěší pouť pro všechny, kteří hledají a potřebují Boží milosrdenství ve svém životě. Během pouti nechybí modlitba, mše svatá, zpěv, sdílení, mlčení. Je postaráno o jídlo a pití, a také o noclehy. Velké batohy veze doprovodné vozidlo.

Mottem letošní pouti je Ježíšův výrok z Janova evangelia „Hle, tvá matka.“ (Jan 19,27)

O podobě pěší pouti pojednává speciální web, kde najdete i přihlášku.

Odkud?
Proud východní vyjde z Fulneku od kostela Nejsvětější Trojice.
V kolik hodin?
22. 7. 2017 v 7.00 hod. ráno začínáme pěší pouť mší svatou v kostele.
Jak daleko?
185,5 km, nejdelší denní trasa je cca 32 km.
Jak vypadá den poutníka?
Jdeme v jedné skupině, v jejímž čele poutníci nesou kříž, obraz Ježíše milosrdného a amplion. Během chůze se modlíme Korunku k Božímu milosrdenství, růženec a také jiné modlitby, zpíváme, posloucháme přednášky, část cesty budeme putovat v tichosti, abychom mohli rozjímat slyšené slovo. Bude také čas pro rozhovory. Centrem každého dne je mše svatá. Každý večer se společně spolu s farníky ve farních kostelech modlíme, děkujeme, prosíme, chválíme.
Na zádech neseme jen to, co ten den potřebujeme na cestu (voda, pláštěnka atd.) Každý den je zajištěn teplý jednoduchý oběd. Snídáme a večeříme to, co dostaneme od lidí (pokud nám někdo něco nabídne) anebo co máme v bagáži.
Jak vypadá noc poutníka?
Spíme na farách nebo u lidí v domech. Je možné mít s sebou stan (není to nutné, ale v případě nouze to vedoucímu pouti pomůže zajistit nocleh pro všechny). Poutník s sebou musí mít spacák, karimatku. Bagáž, kterou používáme jenom na noc, je převážena autem.
Kam každý den dojdeme?
22. 7. Podlesí
23. 7. Dolany
24. 7. Náměšť na Hané
25. 7. Konice
26. 7. Letovice
27. 7. Bystřice N. P.
28. 7. Slavkovice

Kolik to stojí?
Stejně jako každá, tak i tato pěší pouť stojí hodně obětí, to ale s pomocí Boží zvládneme. Pokud jde o peníze, tak 800 Kč za celou pouť nebo 120 Kč/den. Pokud ale někdo nemůže celou částku zaplatit, ať kontaktuje vedoucího pouti, nějak se domluvíme.

Logo použito z http://www.pout.cz/.