Slezská Ostrava - V předvečer svátku Panny Marii Karmelské, tj. v pátek 14. července, se uskuteční již dvanáctá pěší pouť do Slezské Ostravy, kde bude ve 20.00 sloužit mši sv. pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David. V den slavnosti (v sobotu 15. července) pak bude ve slezskoostravském kostele slouženo hned pět mší sv.

Již podvanácté se v rámci poutě k Panně Marii Karmelské vydají poutníci do kostela ve Slezské Ostravě. V předvečer slavnosti, 14. července, se v 19.00 hod. setkají v kostele sv. Václava a poté zamíří do kostela ve Slezské Ostravě, kde bude ve 20.00 hod. mše sv. Tu bude sloužit pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David. Po ní bude následovat výstup na haldu Emu.

V den slavnosti, v sobotu 15. července, budou dopoledne mše sv. v 7.00 hod. s modlitbou ranních chval, v 8.30 hod., v 9.30 hod. a v 11.00 hod. Od 12.00 hod. bude výstav Nejsvětější Svátosti a možnost soukromé adorace, která bude zakončena v 17.00 hod. svátostným požehnáním. Večerní mše sv. na zakončení poutního dne bude v 17.30 hod.

Program pouti:

Pátek 14. července 2017

19.00 hod. sraz účastníků v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě (litanie k Panně Marii) a společný odchod přes lávku

20.00 hod. mše sv. v kostele ve Slezské Ostravě (pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David); po ní výstup na haldu Emu.

Sobota 15. července 2017

6.30 hod. modlitba růžence

7.00 hod. přivítání poutníků a mše svatá (Mons. Jan Plaček, adm. exc). s modlitbou ranních chval

8.30 hod. mše sv. (P. Zdeněk Pluhař, farář Ostrava-Polanka)

9.30 hod. mše sv. a po ní novokněžské požehnání (P. Michal Slanina, novokněz)

11.00 hod. mše sv. – P. Marek Jargus (farář Ostrava-Radvanice)

Následuje výstav Nej­světější Svátosti a možnost soukromé adorace do 17.00 hod.

17.00 hod. - Te Deum a svátostné požehnání

17.30 hod. mše sv. na zakončení poutního dne - P. Bohuslav Novák (farář Ostrava-Bělá)

 

V Moravské Ostravě v pátek 14. července v katedrále v 17.00 hod. a v sobotu 15. července v 7.30 hod. a v 18.00 hod. z důvodu poutě nebudou mše sv.

 

Foto převzato z http://farnostmostrava.cz/.