Prašivá - Ani nepříznivé prognózy počasí neodradily několik stovek dětí, rodičů a prarodičů, aby opět poděkovali za uplynulý školní rok a prosili za prázdniny na Diecézním setkání dětí s biskupem Františkem na Prašivé.

Celé setkání začínalo tradičně v areálu Kamenité mší svatou. Ještě před ní se moderátor ptal v duchu letošního tématu „Jak se staví sen“ papeže Františka přítomných dětí, co je jejich snem. „Přála bych si, abych byla maminka a měla miminko,“ zazněl areálem hlásek malé holčičky. Čistota přání a jeho bezprostřednost vyvolala u přítomných potlesk. Moderátoři také představili projekt „Obnova zahrádky“ pro rodiny s dětmi, scházející se v areálu centra sociálního bydlení Horizont Diecézní charity ostravsko-opavské, na který mohli lidé finančně přispět zakoupením „cihličky“.

Při mši svaté biskup František Lobkowicz poukazoval na to, že když neděláme, co máme dělat, škodíme hlavně sobě. Parafrázoval skautskou myšlenku: „Udělej jednou denně dobrý skutek a tím budeš Bohu a papeži Františkovi pomáhat udělat ze světa lepší místo pro život.“

Poutníci pak vystoupali na horu Prašivou, kde na ně už čekalo 27 různorodých stanovišť, na kterých se jim věnovalo mnoho dobrovolníků. Někteří z nich již pomáhali několik dní organizátorům z Katechetického a pedagogického centra na biskupství dokončit připravované aktivity. Téma dovolilo organizátorům opravdu široký záběr činností, které si děti mohly vyzkoušet.

Mezi dobrovolníky, kteří se jich ujali, byli například vojenští kaplani, babičky, přistěhovalecká rodina z Iráku nebo dobrovolníci z organizace TRENDUM, o.p.s. Jak těžké je rozhodovat o potřebách obce se přišla s dětmi podělit starostka Vyšních Lhot Dana Nováková. „Když děti debatují, upozorňuji je, na co všechno si mají dávat pozor, na co všechno musí myslet, když rozhodují, kam přidělí obecní peníze, zda na hřiště nebo na opravu silnice“, říká starostka.

Velký zájem také získalo stanoviště Televize NOE, kde si děti zkoušely natočit moderátorský vstup, který se pak promítal na plátno, nebo se podívaly na svět okem kamery. Dětem se také představil hospic Ondrášek, který zvolil aktivitu s dalším dosahem. Děti mohly konkrétním nemocným dětem, s kterými je seznámily velké fotografie pověšené ve stánku, napsat vzkaz nebo namalovat obrázek. Alicja a Agnieszka složili pro Tomáše básničku: „Tomáši, Tomáši, píšeme ti báseň naši. Ať usmíváš se celý den a zdá se ti krásný sen. Ať jsi zdravý jako ryba, ať máš vždycky, co je třeba. Ať tě opatruje Bůh, a tulí tě rodinný kruh.“

„Dnešní setkání je díky velkému množství ochotných dobrovolníků jedno z nejpohodovějších, které jsme tu zažili,“ konstatuje vedoucí centra Šárka Koflerová.

Duchovní tečkou za setkáním bylo požehnání P. Víta Zatloukala, biskupského vikáře pro pastoraci.