Odry - Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České v Odrách vyhlašuje náhradní termín přijímacích zkoušek, do pátku 2. června je možné podání přihlášky. Volná místa jsou v maturitních oborech: Zdravotnický asistent, Sociální činnost a Pedagogické lyceum, a také v učebním oboru Ošetřovatel a v oboru dálkového studia Předškolní a mimoškolní pedagogika.

„Našim studentům také nabízíme zázemí domova mládeže a možnost smysluplného trávení volného času ve Středisku volného času při naší škole, ve kterém nabízíme bezplatně každoročně kolem 23 zájmových kroužků,“ představuje další benefity školy ředitelka Pavla Hostašová. Studenti mají možnost například navštěvovat kroužek divadelní improvizace, keramickou dílnu, sportovní a taneční kroužky, jazykové kroužky, kde se připravují ke státní maturitě i k mezinárodním zkouškám. Ve škole také působí sbor DATIO – 30členný studentský sbor, schola a školní kapela. Škola se zapojuje do mezinárodních programů Comenius a Erasmus a pořádá 3 celostátní soutěže. „Připravujeme 25. ročník celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol a 2 nepravidelné soutěže. Soutěž myšlenkových map v anglickém jazyce a literární soutěž,“ dodává ředitelka. Škola je opakovaně výborně hodnocená při kontrolách ČŠI a studenti mají výborné výsledky u maturitních i závěrečných zkoušek. „Přejeme Vám dobré rozhodnutí a těšíme se na nové studenty,“ zve k účasti na náhradních zkouškách ředitelka. Všechny informace i dokumenty naleznete na webových stránkách školy www.cssodry.cz. Bližší informace zájemce získá na +420 556 730 129.

Foto: Vzpomínka s otcem Michalem Jadavanem z cesty sboru Datio do Estonska.

archiv Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České