Ostrava – Nové jednolůžkové podkrovní pokoje, zrušení třílůžkových pokojů a jejich proměna na jedno a dvojlůžkové – to je výsledek přestavby Charitního domu sv. Václava v Ostravě-Heřmanicích. Náklady na stavební práce se vyšplhaly na částku 18,3 milionů Kč. Charita Ostrava získala prostředky z Programu švýcarsko-české spolupráce. Nově rekonstruované prostory požehnal ve středu 17. 5. biskup František Václav Lobkowicz.

Stavebními úpravami za peníze ze Švýcarska prošel také Charitní dům sv. Alžběty v Ostravě. V obou domech se proinvestovalo téměř 40 milionů Kč. „Velmi mě těší, že několikaletá příprava a realizace projektů ,Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb pro seniory v Charitních domech sv. Václava a sv. Alžběty' od května 2017 již naplno přináší kvalitu do života seniorů, uživatelů sociálních služeb Charity Ostrava,“ říká Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

Poděkování patří zejména Švýcarské konfederaci i zapojeným koordinačním a zprostředkujícím subjektům, které oba domy zahrnuly do projektů, které dotaci získaly. Na koordinaci Programu švýcarsko-české spolupráce se podílely v oblasti podpory rozvoje znevýhodněných regionů švýcarská ambasáda, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Uskutečnění rekonstrukcí Charitního domu sv. Václava – Domova pokojného stáří za 18,3 mil. Kč a Charitního domu sv. Alžběty – zařízení pro přechodný pobyt seniorů a denní centrum za 19,3 mil. Kč z Programu švýcarsko-české spolupráce přineslo především humanizaci ubytování seniorů zrušením třílůžkových pokojů, navýšením počtu jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zázemím a dvoulůžkových pokojů, které slouží pro manželské páry.

„Díky rekonstrukci můžeme přijímat také klienty s Alzheimerovou chorobou, využíváme nové metody sociální práce v terapeutické místnosti. Velmi málo využívanou původní zahradu areálu domu nahradila relaxačně-aktivizační zahrada, která umožňuje uskutečňovat rozmanité relaxační a terapeutické aktivity seniorů a nabízí širší možnosti využití pro gardenterapii,“ hodnotí přínosy podpory z Programu švýcarsko-české spolupráce Markéta Nováčková, vedoucí Charitního domu sv. Václava.

Kvalita zázemí služby pro seniory se významně zvýšila také v Charitním domě sv. Alžběty, kde se kromě snížení počtu klientů na pokojích podařilo také zvýšit kapacitu denního centra z 10 na 15 klientů se zdravotním postižením vč. lidí s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou. „Denní centrum zajišťuje všechny potřeby těchto lidí v době, kdy o ně nemůže pečovat jejich rodina nebo blízcí, a mohou tak zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí,“ popisuje smysl služby Jindřich Čáp, vedoucí Charitního domu sv. Alžběty v Ostravě-Mariánských Horách. Dům koupil za peníze ze švýcarského grantu také speciálně upravený mikrobus, který umožňuje zajišťování dopravy klientům služby nebo jejich společné cestování.

V rámci doplňkových aktivit druhé etapy realizace projektu se podařilo uskutečnit zateplení a výměna oken objektů, nové fasády, hydroizolace a další úpravy, který přispěly ke zvýšení životního a sociálního standardu klientů služeb a jejich komfortu, byla také snížena energetická náročnost budov a zvýšena jejich estetická hodnota.

FOTO: Charita Ostrava (Charitní dům sv. Alžběty), Pavel Siuda (žehnání rekonstrukce Charitního domu sv. Václava)