Praha - Biskupové Čech, Moravy a Slezska vydali stanovisko k současnému politickému dění v České republice. Součástí prohlášení České biskupské konference je výzva k modlitbě za vyřešení současné vládní krize. Tuto výzvu zveřejňujeme v plném znění.

Bratři a sestry, milí spoluobčané,

dobře chápeme rozhořčení společnosti nad současnou závažnou politickou situací v naší zemi. Aktuální dění v České republice doprovázíme modlitbou a žehnáme všem, kterým leží na srdci blaho naší země. Věřící vyzýváme k modlitbě za vyřešení současné vládní krize a chceme všechny ujistit, že podporujeme myšlenky demokracie, založené na pravdě, spravedlnosti, vzájemné úctě a zodpovědnosti při vědomí, že vládnout znamená sloužit.

Čeští a moravští biskupové