Ostrava – Velikonoční neděle v sobě nesou poselství modliteb na různá témata. Druhá neděle velikonoční je nedělí Božího Milosrdenství. Čtvrtou nedělí velikonoční - nedělí Dobrého Pastýře, vrcholil týden modliteb za nová kněžská a řeholní povolání. Pátou neděli velikonoční jsme letos oslavili svátek matek a během následující šesté neděle velikonoční se budeme modlit za pronásledované křesťany.

„Studie ukazují, že křesťané jsou dnes ve světě pronásledovanější, než kterákoli jiná náboženská komunita. Diskriminace křesťanů objevuje ve 108 zemích světa. Jsou mezi nimi i země s významným podílem křesťanského obyvatelstva, jako je Čína, Indie, Indonésie a Pákistán. Formy pronásledování se pohybují od nenásilné právní diskriminace a sociálních nevýhod až k přímému násilí,“ uvedla Monika Kahancová, výkonná ředitelka české sekce CSI (Křesťanská mezinárodní solidarita).

S rostoucím sektářským terorismem se setkáváme zejména v pásmu muslimské většiny, která se táhne od severní Nigérie na západě, přes islámskou středovýchodní oblast až po Indonésii na východě. Během roku 2016 bylo ve světě kvůli víře zabito až 90 000 křesťanů. Různou formou bylo pronásledováno nebo diskriminováno více než 500 milionů křesťanů. Podle organizace Open Doors je zemí s nejtěžším pronásledováním už dlouhé roky KLDR. Následuje Somálsko, Afghánistán, Pákistán, Súdán a dalších devět zemí s islámskou většinou. Nové pronásledování křesťanů se objevuje i v západních sekulárních demokraciích. Papež Jan Pavel II. ve svých dokumentech často hovořil o kultuře smrti, kterou zrodila moderní doba.

Papež František prosil křesťany, aby se modlili za své pronásledované bratry a sestry. „Jsou pronásledováni a zabíjeni, protože jsou křesťané. Ptám se vás, jak moc se modlíte za pronásledované křesťany? Přidejte se ke mně, abychom je mohli podpořit modlitbou a materiální pomocí.” Přidejme se tedy alespoň o 6. neděli velikonoční!

Více k tématu na http://cr.csi-int.org/