Opava – Přijmout křest a svátost biřmování se rozhodly odsouzené ženy v opavské věznici. Svátosti jim přijel ve středu 10. května udělit ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. Do vězeňské kaple zavítal již podruhé. Loni na stejném místě uděloval svátosti generální vikář Mons. Martin David.

„Tento výjimečný a svým způsobem pro odsouzené ženy sváteční den, proběhl za zdmi věznice již počtvrté,“ uvedla tisková mluvčí věznice Kateřina Gatnarová. Poprvé svátost křtu uděloval vězeňský kaplan P. Marek Andrzej Pawlica, kterému s pastorací odsouzených žen pomáhá sestra Filoména z Kongregace Dcer Božské Lásky. „Sestra Filoména má velký podíl na změně smýšlení odsouzených žen. Do věznice dochází již od roku 1992,“ dodala mluvčí Gatnarová. Slavnosti se zúčastnil také kazatel Českobratrské církve Pavel Janošík, který rovněž poskytuje duchovní služby ve věznici.

Při mši svaté přijaly nejprve Veronika a Hana svátost křtu a společně s Alenou, která byla již pokřtěná v minulosti, společně přistoupily ke svátosti biřmování. „Přítomnost biskupa Lobkowicze byla pro všechny mimořádným zážitkem. Promlouval nejen k ženám, které se rozhodly k tomu kroku, ale také k desítce dalších, které se bohoslužby zúčastnily,“ dodala mluvčí Gatnarová.

Ve svém kázání otec biskup hovořil k ženám o svědomí, které by měly všechny mít. O světle, které symbolizuje svíčka zapálená při křtu, což pro odsouzené znamená naději na život po výkonu trestu, světlo za zdmi věznice. Po obřadu proběhla s biskupem ještě krátká beseda.

Foto: Kateřina Gatnarová, mluvčí opavské věznice