Ostrava - Templfest je ostravským festivalem, který se soustavně, již 6 let věnuje židovsko-křesťanské kultuře a dialogu. Připomíná významnou židovskou stopu v historii Ostravy, společné duchovní hodnoty židů i křesťanů, a chce pomoci budovat dobré vztahy k Židům i jejich nové domovině, státu Izrael, který vznikl před více než 60 lety ve Svaté zemi.

Letošní ročník nabídne opět řadu hudebních vystoupení i přednášek, ochutnávku židovské kuchyně, filmové představení i výstavu fotografií. Novinkou bude talkshow a také divadelní představení. Přivítá umělce a přednášející z několika států, kromě České republiky to budou účinkující z Běloruska, Gruzie, Slovenska a také z Izraele. Koná se na mnoha místech Ostravy, v Kulturním centru Cooltour , v katedrále Božského Spasitele, kostele sv. Václava, Domě knihy, Minikině a Divadle Stará Aréna, ale také na veřejných prostranstvích.

V týdnu konání festivalu bude také odhalena nová pamětní deska na Zeyerově ulici, poblíž místa, kde stávala hlavní ostravská synagoga.

Záštitu nad festivalem převzala PhDr. Milena Slaninová předsedkyně Židovské obce v Ostravě, Mons. František Václav Lobkowicz - biskup ostravsko–opavské diecéze a Mgr. Jan Wacławek - biskup Slezské církve evangelické a.v.

Podrobný program, místa a časy konání naleznete na našem webu www.templfest.webnode.cz