Maria Hilf – Nastávající maminky a jejich nejbližší zve duchovní správa poutního místa Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor na slavnost Zvěstování Páně, kterou si církev připomíná v sobotu 25. 3. Mše svatá bude v poutním kostele celebrována v 10.30 hodin.

Součástí slavnosti budou modlitby za nastávající matky, za ochranu nenarozených dětí a za všechny, kdo se zapojí do duchovní adopce počatého dítěte.

Duchovní adopce počatého dítěte je konkrétní modlitbou za na konkrétní dítě ohrožené úmyslným zabitím (umělým potratem) a za jeho rodiče. Stáváme se tak duchovními rodiči dítěte, které sice nemusíme znát, ale zná ho náš nebeský Otec.

Plakát s pozvánkou naleznete zde.