Diecéze - Slavnost sv. Josefa slavíme 19. března, jelikož však letos spadá toto datum na 3. neděli postní, je slavnost sv. Josefa přesunuta na pondělí 20. března. V diecézi se ale o víkendu uskuteční několik poutí k Pěstounu Páně, a to ve svatyních jemu zasvěcených. V Odrách dokonce chystají na svatojosefovské téma dvoudenní duchovní obnovu .

 

V sobotu 18. 3. se koná poutní slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie a patrona kostela ve Slezské Ostravě (tzv. „Malá pouť“).

Program:

6.30 modlitba růžence

7.00 ranní mše sv.

8.30 hlavní mše sv.

V sobotu 18. 3. uctí poutní mší sv. Pěstouna Páně také v kapli v Žimrovicích. Mše sv. zde bude sloužena v 17.00 hod.

V neděli 19. 3. v 9 hodin se pak uskuteční pouť ke sv. Josefovi v Žulové.

V pátek začíná postní duchovní obnova na téma sv. Josef v Odrách - začne křížovou cestou v kostele v 17.30 a pokračuje mší sv. v 18.00. Na faře proběhne 1. přednáška v 19.00 pro děti, následovat bude v 19.40 adorace v kapli na faře, načež bude ve 20.30 páteční program uzavřen. Ten sobotní zbude ve znamení dvou přednášek na faře (v 9.00 a 10.45), mezi nimiž bude v 9.45 adorace a možnost přijmout svátost smíření. V 11.30 bude duch. obnova ukončena mší sv. slouženou P. Petrem Kuníkem, jenž povede celou duch. obnovu.