Poslední zprávy

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

První věta dnešního textu z Listu Židům nás může zmást. „Každý (jiný) kněz stojí denně ve službě a znovu a znovu přináší stejné oběti, které však vůbec nemají sílu, aby zahladily hříchy“ (10,11). To opravdu? Nemohou zahladit hříchy? Tak jaký to má pak smysl? Musíme vědět, že tato věta vypovídá o starozákonních kněžích, kteří k oběti přinášeli býčky, berany a hrdličky… Když přišel Ježíš a obětoval samého sebe, přinášení těchto obětí ztratilo smysl. Posloužily jako předobraz, ale když Ježíš vešel do svatyně – do nebe – vlastní krví, oběti Starého zákona pominuly. Vnějším znamením toho bylo zboření jeruzalémského chrámu.

Ostrava - Komunita sester sv. Alžběty má v Ostravě nový klášter. Budova z konce 19. století stojí nedaleko kostela v Ostravě-Zábřehu a původní majitel si dal na její rekonstrukci záležet. Nový dům a kapli, která je jeho součástí, požehnal ve středu 14. listopadu biskup František Václav Lobkowicz společně s pomocným biskupem Martinem Davidem. Slavnosti se zúčastnily nejen sestry z ostravské komunity, ale také řeholnice z Polska, Německa a generální představená z Říma.

Olomouc – V olomoucké arcidiecézi v minulých dnech zemřeli dva kněží, kteří v minulosti působili také ve farnostech ostravsko-opavské diecéze. V pátek 9. listopadu 2018 zemřel ve věku 69 let P. František Krejsa, bývalý farář v Litovli. Ve středu 14. listopadu 2018 zemřel v Hospici na Svatém Kopečku u Olomouce osobní děkan a bývalý farář v Cholině P. Josef Trtík.

Fulnek - Významného fulneckého rodáka připomene v neděli 18. listopadu koncert v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Věnovaný bude vzpomínce na P. Damase Brossmanna, který je uznáván za skvělého a nadaného skladatele a teoretika 18. století. Koncert začíná v 16.00 hodin. V programu zazní díla fulneckého rodáka, od jehož úmrtí letos uplynulo 220 let.

Ostrava - Televize Noe se připravuje na 11. ročník Festivalu dobrých zpráv. Hlavním festivalovým dnem bude sobota 17. listopadu. Doprovodný program začíná již ve čtvrtek 15. listopadu výstavou fotografií Pavla a Jana Zuchnických a v pátek 16. listopadu bude o misiích v Paraguayi vyprávět ředitel televize Noe P. Leoš Ryška SDB.

Pustá Polom/Dětmarovice - O slunné neděli vyjel v mnoha obcích Martin na bílém koni. Lidé si na jeho svátek připomínali legendu světcova života.

Praha/Frýdek-Místek - Česká biskupská konference používá nové logo. Tvoří je první dvě písmena Kristova monogramu – řecká písmena X (chí) a P (ro), zároveň též symbolizuje biskupskou berlu – pastýřskou hůl, nahoře zahnutou nebo zavinutou do spirály, která se již v raném středověku stala znakem a symbolem křesťanských biskupů. Autorem loga a manuálu pro jeho aplikaci je tiskárna Kleinwächter holding s. r. o. z Frýdku-Místku. Tato tiskárna dlouhodobě spolupracuje s Ostravsko-opavským biskupstvím a tiskne se v ní diecézní zpravodaj OKNO.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Chceš-li pochopit, o čem to dnes mluví úryvek z listu Židům, potřebuješ si k tomu přečíst 16. kapitolu třetí knihy Mojžíšovy o Dni smíření. Ježíš naplnil starozákonní předobraz tak dokonale, že už není zapotřebí zabíjet nějaká zvířata a jejich krev přinášet každý rok do Svatyně svatých. Ježíš tak učinil jednou provždy. Co do té doby nedokonale zajišťovala krev býků a telat, to teď dokonale uskutečnila Ježíšova krev. Přinesla usmíření s Bohem a odpuštění všech hříchů. I těch tvých. Pokud chceš žít s Bohem, nemusíš po každém hříchu tahat někam do chrámu býka či berana, vlastníma rukama jej zabít a chytat jeho krev, aby jí pak kněz pokropil oltář. Stačí se ve víře připojit k Ježíšovi, vyznat s lítostí své provinění a prosit: „Otče, odpusť mi pro krev Kristovu“.

Kopřivnice - Novou učebnu pro výuku jazyků a informatiky požehnal v pátek 9. listopadu biskup František Václav Lobkowicz na ZŠ sv. Zdislavy v Kopřivnici. Ještě dřív, že mu žáci předvedli, jak umí s počítači zacházet, přestřihl s ředitelem školy Ing. Pavlem Jankem červenou pásku před novým výtahem. Církevní školu se podařilo zmodernizovat za peníze Regionálního operačního programu Evropské unie.

Compiègne /Francie - Nebývalá radost zavládla mezi vojáky v pondělí 11. listopadu 1918, když se mezi ně donesla zpráva o kapitulaci německých vojsk. První okamžiky míru zachytily před 100 lety kamery a my se tak dnes můžeme podívat do tváří mužů, kteří si vychutnávají radost ze skončení čtyřletého krveprolévání. Reportéři zachytili přátelské setkání znepřátelených stran, vzájemné vyměňování čepic, obdarovávání cigaretami nebo pohřbívání poslední dělostřelecké šrapnely.