Poslední zprávy

Ostrava - Oslavy svátku sv. Prokopa, patrona horníků a hutníků, začínají 30. 6. v 18.00 hodin v katedrále Božského Spasitele mší svatou za živé a zemřelé horníky a hutníky.

Velehrad - Také na letošní prázdniny jsou pro Vás připravena duchovní cvičení, proto Vám opět přinášíme jejich rozvrh. Uvádíme nejen ta, jež proběhnou v ostravsko-opavské diecézi, ale i ta, jež se budou o prázdninách, popř. začátkem školního roku konat na známých poutních a zároveň tradičních exercičních místech. Nezapomeňte, že je třeba se na ně hlásit s předstihem, někdy i větším. Nabídka bude postupně aktualizována.

Ostrava – Podruhé v novodobé historii města bude na hlavním náměstí v centru Ostravy celebrovaná mše svatá. Masarykovo náměstí zaplnili věřící během oslav 20. výročí od založení ostravsko-opavské diecéze v loňském roce. Bohoslužba se zde bude slavit také v sobotu 9. září tohoto roku. Město i diecéze si tak společně připomene 750. výročí od první písemné zmínky o Ostravě.

Dolní Benešov – Na fotbalovém hřišti v Zábřehu u Dolního Benešova se v neděli 25. 6. odehraje zápas mezi mužstvem kněží ostravsko-opavské diecéze a místního klubu Kolovrat. Na již 5. ročník této sportovní akce zve farnost sv. Martina v Dolním Benešově. Zápas začíná v 15.30 hodin.

Opava - Tři týdny po přijetí biskupského svěcení uděloval pomocný biskup Martin David jáhenské svěcení dvěma mladým mužům. Bohoslovec 5. ročníku Jan Jurečka z Ostravy-Hrabové a bohoslovec 4.ročníku Lukáš Dořičák z Veřovic přijali první stupeň kněžství v opavské konkatedrále. Na stejném místě byl před osmnácti lety posvěcen k jáhenské službě také jejich světitel.

Ostrava - Akademii třetího věku ve čtvrtek 15. 6. zakončilo 79 posluchačů. Po mši svaté jim předal pamětní listy P. Jan Czudek.

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Co to znamená, že jsem Božím vlastnictvím? Určitě ne to, že mě Bůh používá jako nějaký stroj ke splnění svých záměrů. Ani ne to, že jsem bezmocný prášek, unášen rozmary Boha nesmírným vesmírem. Písmo mluví o něčem úplně jiném – když se dobrovolně, rozhodnutím svobodné vůle podřídím Bohu, stanu se „nádhernou korunou v Hospodinově ruce“ (Iz 62,3a), budu chráněn „jako zřítelnice oka“ (5 Mojž 32,10d). Dostane se mi všestranné starostlivosti, „abych nenarazil o kámen svou nohou“ (Ž 91,12).

Krnov/Ostrava – Dny otevřených dveří pořádají v týdnu od 19. do 23. června dvě Charity působící v ostravsko-opavské diecézi. Od pondělka do čtvrtka bude tímto způsobem slavit 25 let své existence Charita Krnov, v pátek pak zájemcům zpřístupní své prostory Charita sv. Alexandra sídlící v Ostravě-Kunčičkách.

Krnov – Koncentrační tábor Dachau nedaleko bavorského Mnichova se stal místem utrpení také pro řadu duchovních z Československa. Vězněni zde byli například pozdější kardinálové Josef Beran nebo Štěpán Trochta. Mezi těmi, kdo trýzeň nepřežili, byl kandidát blahořečení P. Richard Henkes a nedávno blahořečený P. Engelmar Unzeitig. Od roku 1941 byla vězňům útěchou kaple. Do ní se podařilo až z krnovského kláštera salvatoriánů propašovat sochu Panny Marie. Její kopie se 23. 6. vrátí do Krnova.

Ostrava – Komentované prohlídky Hospice sv. Lukáše jsou připraveny pro zájemce, kteří chtějí využít Dne otevřených dveří, který 16. června pořádá toto charitní zařízení provozované Charitou Ostrava, aby si v době od 9.00 do 16.00 prohlédli prostředí, v němž je poskytována specializovaná péče lidem v terminálním stádiu života.