Poslední zprávy

Vatikán - Papež František oficiálně uznal zázraky na přímluvu dvou fatimských dětí, sourozenců Franciska a Jacinty Martoových, a podepsal dekret pro jejich svatořečení. Kromě toho chválil kanonizaci 30 brazilských a 3 mexických mučedníků.

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Pokouším se vžít do kůže katechumenů, kteří v rámci vrcholící přípravy na přijetí iniciačních svátostí poslouchali dnešní evangelium. Jak ho vnímali? Co se v nich dělo, když se dozvěděli, že budou vidět, ale nejen tělesnýma očima? Rostlo v nich očekávání? Chvěli se touhou zakusit obmytí Duchem svatým – Poslaným? I slepý se umyl v rybníku Siloe – což znamená Poslaný – a viděl! Když jej pak Ježíš vyhledal, očima stále viděl člověka, ale vírou vyznal Boha. Stal se z něj nový člověk.

Ostrava - Osobnost zesnulého kardinála Miloslava Vlka připomene v sobotu (25. března) také televize Noe. Od sobotního rána (9:30) bude živě vysílat Studio kardinál Miloslav Vlk, ve kterém na něj bude vzpomínat P. Daniel Vícha s hosty, kteří s kardinálem spolupracovali nebo jinak přišli do styku. Od jedenácti hodin se Noe připojí k přenosu České televize a bude vysílat rekviem a pohřební obřady ze svatovítské katedrály. Po skončení obřadů až do odpoledních hodin bude Studio kardinál Miloslav Vlk pokračovat dalšími rozhovory a výběrem nejzajímavějších záběrů z archivu televize Noe i dalších tvůrců, kteří je k vysílání poskytli.

Ostrava - Farnost Moravská Ostrava se připojí k farnostem, které slouží zádušní mše svaté za zemřelého emeritního pražského arcibiskupa Miloslava kardinála Vlka. V katedrále Božského Spasitele se bude bohoslužba za zemřelého kardinála sloužit v pondělí 27. 3. v 18.00 hodin. Hlavním celebrantem bohoslužby bude generální vikář Mons. Martin David.

Pohřeb zesnulého kardinála se uskuteční v sobotu 25. 3. v katedrále sv. Víta, Václava v Vojtěcha v 11.00 hodin v Praze. V přímém přenosu jej bude vysílat Česká televize.

Český Těšín - Pro ženy, které se chtějí před Velikonocemi zastavit a podívat se na svůj život s nadhledem a které uvítají společenství v modlitbě i sdílení, připravilo olomoucké Centrum pro rodinný život na dny 7. – 9. dubna 2017 v Českém Těšíně společný víkend s duchovním programem. Programem účastnice provede MUDr. Jitka Krausová.

Ostrava - Templfest je ostravským festivalem, který se soustavně, již 6 let věnuje židovsko-křesťanské kultuře a dialogu. Připomíná významnou židovskou stopu v historii Ostravy, společné duchovní hodnoty židů i křesťanů, a chce pomoci budovat dobré vztahy k Židům i jejich nové domovině, státu Izrael, který vznikl před více než 60 lety ve Svaté zemi.

Sedliště/ Ostrava – V kostele Všech svatých v Sedlištích vystoupí v sobotu 25. března laický misionář Václav Čáp na semináři na téma „Rozlišování duchů a okultismus“. Ve středu 29. března pak bude na podobně zaměřené téma (Okultismus, satanismus, magie – co nabízí a co berou?) přednášet v ostravské Staré aréně Vojtěch Kodet, ThD., OCarm.

Ostrava – Na šest let společného působení v pražské arcidiecézi vzpomíná v den smrti kardinála Miloslava Vlka ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. „Moc rád na něj vzpomínám, šest let jsem s ním byl v Praze jako jeho pomocný biskup. On mě vlastně vyškolil na biskupa,“ uvedl biskup Lobkowicz.

Dnes, v sobotu 18. března 2017, zemřel ve věku 84 let kardinál Miloslav Vlk. Odpočinutí věčné dej mu Pane. Podrobnosti ohledně pohřbu zesnulého připravujeme.

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

„Nastal čas, abych šla. S vděčností jsem se na něho podívala. Zahleděl se na své učedníky a pak na mě. Přišel ke mně a políbil mě na tvář.

Otočila jsem se a odcházela od studně. Ušla jsem několik kroků a začala jsem běžet; běžela jsem do města, co mi síly stačily. Poháněl mě nový, svěží pocit naléhavosti, přičemž jsem se snažila srovnat si myšlenky, které mi chodily hlavou. Řeknu lidem, že jsem potkala člověka, který mi pověděl všechno o mně; řeknu jim, aby rychle běželi ke studni a přivedli ho domů ještě předtím, než navždy někam odejde. Představila jsem si ho, jak přichází do našeho města, jak si povídá s lidmi, jak z nich vytahuje to nejlepší, co v nich je, jak je vyzývá a povzbuzuje, aby odpustili lidem, jako jsem já.

Přiběhla jsem k městské bráně s očima plnýma slz a pocítila jsem, jak z hloubky mého nitra vyvěrá životodárná síla.“