Poslední zprávy

Ostrava – Na slavnost svaté Hedviky v pondělí 16. října udělil ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz 24 ocenění za obětavou službu pro diecézi. Pamětní list s poděkováním, medaili sv. Hedviky a červenou růži přijali jako poděkování za dlouholetou a nezištnou službu pro diecézi. Ocenění jsou udělována od roku 2011 u příležitosti slavnosti svaté Hedviky. Nominace kandidátů vzešly z jednotlivých děkanátů a Charit.

Fulnek - Po stopách starého kapucína se v sobotu 14. října vydali prozkoumat město Fulnek ministranti a ministrantky z celé diecéze. Organizátoři pro mladší kluky a holky připravili pátrání po pokladu spojené s různými úkoly. Starší ministranti měli vlastní program. Závěr setkání patřil mši svaté v kostele Nejsvětější Trojice, kterou celebroval pomocný biskup Martin David.

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Pokud to s Hospodinovou vinicí, o které jsme četli a poslouchali poslední neděle, dopadne dobře, na závěr bude hostina. A ta nikdy neskončí. Není to nádherná perspektiva pro každého, kdo miluje Boha?

Co mohu udělat, aby byl závěr takovýto? Žádá se ode mě jen jedno – mít svatební šaty. A to je jednoduché – milovat Boha a bližního. Dělat jiným to, co chci, aby jiní dělali mně. Milovat a být milován. Když si tyto principy rozměním na drobné a mám je v srdci při každém jednání a mluvení, Hospodinova vinice v mém životě bude přinášet bohatou sklizeň a hostina bude jistá!

Olomouc - Událost, jaká se v Olomouci uskutečnila naposledy před 27 lety, proběhne v sobotu 14. října 2017 v katedrále sv. Václava. Biskupské svěcení zde přijmou dva kandidáti, které papež v červenci jmenoval pomocnými biskupy olomoucké arcidiecéze: Mons. Antonín Basler a Mons. Josef Nuzík. Biskupské svěcení začíná v sobotu v 10.00 hodin, oběma kandidátům ho udělí arcibiskup Jan Graubner a spolusvětiteli budou Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup olomoucký, a Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Pozvání ke slavnosti přijala také většina biskupů z ostatních diecézí ČR i zástupci biskupských konferencí ze Slovenska, Polska a Německa. Očekává se účast několika tisíc věřících především z olomoucké arcidiecéze, ale i dalších míst Moravy a Čech.

Olomouc - Konferenci o evangelizaci bude ve dnech od 10. do 11. listopadu hostit Olomouc. Přednášky, sdílení zkušeností, svědectví, čas na modlitbu i večer chval jsou body programu, který zaštítila tři pastorační centra moravských diecézí. Mezi přednášejícími budou plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, Otto Neugebauer z komunity Emanuel z Vídně, sestra Veronika Barátová a P. Vojtěch Koukal z komunity Blahoslavenství a P. Ján Buc ze Slovenska.

Ostrava – Devátý ročník Akademie pro třetí věk dnes zahájilo více než 90 studentů při mši svaté s pomocným biskupem M. Davidem v kostele sv. Václava. Následovala přednáška Hodnotová orientace po roce 1989 pro potřebu ve 21. století lektora ThDr. Josefa Hromádky.

Ostrava – 100. jubileum zjevení Panny Marie ve Fatimě inspirovalo také filmaře. Letos na jaře běžel v portugalských kinech snímek „Hyacinta – Zázrak z Fatimy“. Tento hraný film nabídne svým divákům také televize Noe. Premiéru bude mít v neděli 15. 10. ve 20.00 hodin. V repríze jej odvysílá v pondělí 16.10. v 15.15 hodin.

Ostrava – Za 750. výročím města Ostravy i za oslavou 100. jubilea od zjevení Panny Marie ve Fatimě se ohlíží říjnové vydání diecézního zpravodaje OKNO. Mariino poselství portugalským pasáčkům a celému světu rezonuje také v úvodníku, který pro časopis připravil dětmarovický farář P. Dr. Marcel Puvák.

Ostrava - Po šestileté přestávce se v sobotu 7. 10. konalo setkání schol z Ostravy a okolí s názvem Radvanický superschol. Celodenní program vyústil společným koncertem v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Ostravě-Radvanicích.

Hukvaldy - Slavnostní průvod s kočáry taženými koňmi zahájil v neděli 8. října oslavu 450. výročí založení obory Hukvaldy. Rozsáhlý areál pod zříceninou hradu slouží k chovu daňků, muflonů a černé zvěře. Ostravsko-opavské biskupství, které je již tři roky jejím vlastníkem, provozuje v oboře prostřednictvím odboru Biskupské lesy také rybníkářtví, včelařství a myslivost. Právě jeden z odlovených kusů daňčí zvěře se stal ozdobou Svatohuberstké mše svaté, kterou u příležitosti oslav celebroval v přírodním amfiteátru biskup František Václav Lobkowicz a pomocný biskup Martin David.