Poslední zprávy

Ostrava – Již za několik hodin se otevřou dveře stovek kostelů a modliteben nejen v Moravskoslezském kraji, ale v celé České republice. Program ve farnostech ostravsko-opavské diecéze připravuje okolo tisícovky dobrovolníků. A je z čeho vybírat. K tradičním nabídkám patří výstavy, koncerty a komentované prohlídky. Mezi těmi netradičními letos najdete například ochutnávku domácího piva nebo hledání „kostelních myší“.

Ostrava-Přívoz – Novou školní kapli požehnal v úterý 22. května biskup František Václav Lobkowicz na Církevní základní škole Přemysla Pittra v Ostravě-Přívoze. Kaple vznikla přebudováním jedné školní třídy, která bude i nadále sloužit k výuce náboženství. Žákům a pedagogům školy byl rovněž představen nový školní kaplan P. Dariusz Sputo, který je duchovním správcem ve farnosti Ostrava-Kunčičky.

Slavkovice - Ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě proběhne ve dnech 8. až 10. června III. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR. Jeho mottem bude věta „Milosrdenství pro svět“ a náplní mše sv., adorace či přednášky. U oltáře se vystřídají např. pomocný biskup bratislavský Mons. Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., či brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle, za přednáškovým pultem pak provinciál otců pallotinů ThDr. Adrian Galbas, SAC, dále rektor Centra Božího milosrdenství a rodák z Lukavce P. Mgr. Jan David, SAC, či polský katolický publicista Grzegorz Górny.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

„Všichni byli společně pohromadě“ (Sk 2,1). Modlili se a čekali. Ježíš jim přislíbil Dar. Mohli se pokusit zvěstovat Ježíšovo zmrtvýchvstání už předtím, ale k ničemu by to nevedlo. Velmi dobře to věděli. Proto byli pohromadě a čekali. Byli s Marií, Ježíšovou matkou. „Přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí“ (2,41).

Český Těšín – Až do posledního místa zaplnili ve středu 16. května kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně pracovníci Charit z celé ostravsko-opavské diecéze. Mši svatou pro 350 charitních poutníků celebroval biskup František Václav Lobkowicz, místní duchovní a kněží, kteří spolupracují na charitním díle.

Mariahilf - Na každoroční pouti se setkali biskupové, kněží a jáhni ostravsko–opavské diecéze v úterý 15. 5. 2018 na poutním místě Mariahilf u Zlatých Hor. Po společném slavení mše svaté, kterému předsedal biskup František Václav Lobkowicz, si bezmála stovka kněží vyslechla přednášku PhDr. Radka Tichého, Ph.D. „Některé liturgické aktuality“. Na tu navázala bohatá diskuze, při které kněží vznášeli nejrůznější podněty z liturgické praxe. Setkání pokračovalo poutním pohoštěním a bylo zakončeno eucharistickou adorací.

Stará Ves nad Ondřejnicí - V sobotu 19. května proběhne ve Staré Vsi nad Ondřejnicí svatodušní noční bdění. V předvečer letnic zde bude pro mladé přichystán duchovní program, který jim má pomoci náležitě se připravit na seslání Ducha Svatého. Program začíná v 19.00 na faře.

Maria Hilf - Diecézní pouť rodin na Maria Hilf proběhla za slunečného počasí v sobotu 12. května. Do Zlatých Hor dorazilo více než 400 poutníků, z nichž většina byly rodiny s dětmi. Letošní pouť byla mimořádná možností získat plnomocné odpustky. O tomto privilegiu, které udělil papež František v pro jubilejní rok 300. výročí vzniku poutního místa, informoval poutníky pomocný biskup Martin David.

Ostrava – Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá 29. května 11. diecézní setkání seniorů. Hlavním tématem letošního setkání konaného na biskupství budou „Mezigenerační vztahy“. Jako tradičně začne celý program mší sv. a bude pokračovat přednáškou na dané téma, kterou prosloví biskupský delegát pro pastoraci P. Mgr. Roman Kubín z brněnské diecéze. Přihlašovat se můžete do 20. května.

Praha - Společným pastýřským listem vyjadřují biskupové českých a moravských diecézí svůj nesouhlas s ratifikací tzv. Istanbulské úmluvy. Věřícím ve svém listě připomínají základní principy, o něž se opírá vztah mezi mužem a ženou, a vyjadřují zároveň své znepokojení nad obsahem mezinárodní smlouvy.

Tématem se zabývá také komentář Niny Novákové v Perspektivách č. 19, které jsou přílohou aktuálního vydání Katolického týdeníku.