Poslední zprávy

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Tu neděli ráno se stalo něco, co se ještě nikdy nestalo. Apoštolové a všichni kolem nich se učili novému pojmu – „vstal z mrtvých“. Ten, kterého viděli hrozně trpět a zemřít krutou smrtí, je živý, zdravý a znovu s nimi. Není divu, že jim „hořelo srdce“.

Stěbořice – V pondělí 8. května se ve Stěbořicích uskuteční již počtvrté Memoriál otce Jožky – vzpomínková akce na zdejšího bývalého duchovního správce o. Josefa Motyku, jehož mladý život v r. 2013 přetnul v půli zásah blesku. Samotnému závodu, jenž začne v 15.00, bude předcházet mše sv., kterou bude v 10.00 sloužit Mons. Martin David a na které bude kázat P. Marián Pospěcha. Vzpomínkový den zakončí koncert písničkáře Pavla Helana, gospelové zpěvačky Dominiky Gurbaľové z Košic a saxofonisty Michala Žáčka.

Frýdek - V sobotu 6. května se v bazilice ve Frýdku skuteční pouť novojičínského děkanátu k Panně Marii Frýdecké za nová duchovní povolání a obnovu rodin. Začne v 16.00 a vyvrcholí v 18.00 mší sv., kterou bude sloužit generální vikář a nově jmenovaný biskup Mons. Martin David. Jednou z možností, jak pouť absolvovat, bude i pěší varianta, kterou pořádá mládež děkanátu.

Brno - V pondělí 22. 5. 2017 pořádají Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR a Biskupství brněnské na Petrově 2 již VI. jarní republikové setkání nemocničních kaplanů. Dopoledne zazní přednášky P. ThLic. Martina Sedloně, OMI: Typologie pěti dimenzí náboženské zkušenosti ve službě pastoračních přístupů. Odpoledne bude patřit sdělením členů výboru KANK v ČR a biskupských delegátů pro pastoraci nemocných jednotlivých diecézí. Setkání uzavře mše sv., slavená v katedrála sv. Petra a Pavla.

Svatý Hostýn – Lékařům, zdravotním sestrám, nemocničním kaplanům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, ale také všem lidem dobré vůle je určena pouť, která se uskuteční v sobotu 3. 6. na Svatém Hostýně. Hlavním celebrantem mše svaté, která začíná v 10.15 hodin bude pomocný brněnský biskup Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.

Sviadnov – Radost z nové klubovny mají skauti ze střediska Petra Bezruče Frýdek-Místek, kteří žijí ve Sviadnově. Především jim bude sloužit zázemí dřevostavby, na jejíž výstavbě se mnozí skauti sami podíleli. Kromě budovy s dvěma klubovnami a kuchyňkou budou mít k dispozici také pozemek pro venkovní hry. V pátek 28. 4. bude novostavba slavnostně otevřena za přítomnosti sponzorů a dobrodinců akce. Ceremoniál začíná v 16.00 hodin na Ostravské ulici. Klubovnu požehná biskup František Václav Lobkowicz. V sobotu 29. 4. od 10.00 do 16.00 hod. se koná den otevřených dveří pro širokou veřejnost.

Ivančena - Čest heslu „Buď připraven!“ udělali v sobotu 22. 4. skauti, kteří se vydali na tradiční jarní výstup na Ivančenu. Přestože lesní stezku, která vede k památníku popravených skautů, kompletně pokryl sníh, nikdo necouvl zpátky. „Sněhem jsme se brodili už od hotelu Bezruč, ale vyjít se to dalo,“ popsal podmínky letošního výstupu Michal Jiřík z Lubiny u Kopřivnice. „Každý rok je tato akce ve stejném datu. Jednou je to na opalovací krém, další rok prší a letos jdeme ve sněhu,“ okomentovala s nadhledem dubnové rozmary počasí Martina Hořínková ze Staré Bělé u Ostravy. Sibiřské podmínky oddíl „Benjamínků“ ani její rodinu od sobotní výpravy neodradily.

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Celou dobu velikonoční můžeme vnímat i jako velký chvalozpěv Boha na církev, která se zrodila o Velikonocích a pak vyšla na veřejnost po seslání Ducha svatého. Vždyť v Božím slově – ve slově našeho Boha, proto mluvím o chvalozpěvu Boha – čteme a slyšíme o tom, jak církev žila ve svých počátcích, a víme, že o tento ideál vytrvale usiluje dodnes.

Praha - Na Den otevřených dveří ve středu 26. 4. od 10.15 zve JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola, zaměřená na vzdělávání sociální pracovníků, pedagogů, vychovatelů a pastoračních asistentů na křesťanském základě.

Ivančena – Skauti a skautky z celé České republiky se v sobotu 22. 4. vypraví na tradiční výstup na Ivančenu k památníku umučených skautů. Letos poprvé zamíří k nové mohyle, kterou v loňském roce právě skauti přestavěli. Pietní akt se tak uskuteční u zídek zapuštěných do svahu, které lze novými kameny doplňovat. Ještě dříve, než se v poledne rozezní tóny skautské hymny, bude na mýtině nedaleko Ivančeny sloužená mše svatá. Začíná v 11.00 hodin.