Za dar svobody, ale také za oběti totalit se v neděli 21. 2. v kostele Krista Krále v Ostravě-Svinově modlili společně s kardinálem Dominikem Dukou stovky věřících. Primas český přijal pozvání ostravské pobočky Konfederace politických vězňů na mši svatou, která se stala „Ostravským prologem“ pražského festivalu proti totalitě Mene Tekel 2016.