Uncategorised

Informace o zpracování osobních údajů

Biskupství ostravsko-opavské, IČO: 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

 

Zpracování osobních údajů

Biskupství ostravsko-opavské zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

  • agenda související se správou a chodem církve,
  • personalistická agenda,
  • agenda související s přijímáním svátostí,
  • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
  • pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost,
  • pořádání dobročinných sbírek,
  • správa zřizovaných právnických osob.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Biskupství ostravsko-opavské se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností biskupství ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá biskupství o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů Biskupství ostravsko-opavského je:
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát,
sídlo: Týnská 633/12,
110 00 Praha 1
ev. č. ČAK: 15195
IČO: 726 95 633
datová schránka: kz73igd
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 777 985 630

 

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv, obraťte se buď na správce nebo přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, čímž celý proces vyřizování žádosti urychlíte.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

 

Mons. Mgr. Martin David
generální vikář

Projekt „Církevní turistika“

Projekt spolufinancovaný z dotace EU z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Termín realizace projektu: 1.9.2016 – 1.9.2017

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000227

Náklady projektu: 50 tis. euro (míra spolufinancování: 64,8% uznatelných nákladů)

Předmět projektu: Vytvoření strategie Církevní turistiky a propagace církevních památek biskupství ostravsko-opavského a biskupství opolského.


 

 

Projekt „Portály pohraničí“

Projekt spolufinancovaný z dotace EU z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Termín realizace projektu: 1.2.2017 – 30.11.2017

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000522

Náklady projektu:        37 tis. euro (míra spolufinancování: 85% uznatelných nákladů)

                                       29 tis. euro: náklady polského partnera

                                       8   tis. euro: náklady českého partnera

Předmět projektu: Vytvoření nového turistického produktu Portály pohraničí.

Mapa Portály pohraničí


 

 

Projekt „Víkend s Nepomuckým“

Projekt spolufinancovaný z dotace EU z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Termín realizace projektu: 3.4.2017 – 30.3.2018

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000523

Náklady projektu:        37 tis. euro (míra spolufinancování: 85% uznatelných nákladů)

                                       30 tis. euro: náklady polského partnera

                                       7   tis. euro: náklady českého partnera

Předmět projektu: Vytvoření nového turistického produktu Víkend s Nepomuckým.

Mapa Víkend s Nepomuckým

Film „Víkend s Nepomuckým“ a informace o projektu.


 

 

Projekt „Příhraničními stopami neo-gotiky“

Projekt spolufinancovaný z dotace EU z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Termín realizace projektu: 3.7.2017-31.7.2018

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000808

Náklady projektu:        90,7 tis. euro (míra spolufinancování: 66,2 % uznatelných nákladů)

                                      40,9 tis. euro: náklady polského partnera

                                      49,8   tis. euro: náklady českého partnera

Předmět projektu: Vytvoření nového turistického produktu Příhraničními stopami neo-gotiky.

brožura Po_stopach_neogotiky_CZ

brožura Po_stopach_neogotiky_PL


 

 

Projekt „Varhanní stezka v Euroregionu Silesia“

Projekt spolufinancovaný z dotace EU z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Termín realizace projektu: 1.5.2018-30.4.2019

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001323

Náklady projektu:        110 tis. euro (míra spolufinancování: 54,53 % uznatelných nákladů)

                                      53,7 tis. euro: náklady polského partnera

                                      56,3   tis. euro: náklady českého partnera

Předmět projektu: Vytvoření nového turistického produktu Varhanní stezka

 

SETKÁNÍ BISKUPŮ, KNĚŽÍ A JÁHNŮ MORAVSKÉ PROVINCIE NA VELEHRADĚ 2018

Ve dnech 26. - 28. 2. 2018 se uskutečnilo každoroční setkání biskupů, kněží a jáhnů moravské církevní provincie na Velehradě.

Téma: „JAK NÁS VIDÍ OSTATNÍ?“ s podtitulem: UMĚNÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH EVANGELIA.

Struktura programu je postavena tak, abychom nejprve vnímali jako podstatu vlastní svědectví žitého evangelia. Teprve tehdy, když se neztrácí obsah, je možné zaměřit se na efektivní způsob komunikace. Poslední část je věnována tomu, jaké osobní zkušenosti a příležitosti máme v praxi svého života.

Zde si můžete stáhnout prezentace ze setkání:
Mezulánik Radek
Veselská Magda
Seko Roman
Burešová Elena
Pulkrábková Kateřina

Mezulánik Radek - workshop

Kontakty na přednášející:

Radek Mezulánik
hilarius.mezulanik(at)seznam.cz

Magdaléna Veselská
FÓRUM ŽIVOTA, o.z. www.forumzivota.sk ; magdav(at)forumzivota.sk
CENTRUM PORADENSTVA A VZDELÁVANIA, n.o., veselska(at)sluzbymvo.sk;
+421904713335; +421905706785; veselska(at)gmail.com

Roman Seko
DOM PRIJATIA PRE RODINY RODINKOVO, www.rodinkovo.sk;
sekoroman(at)gmail.com

Elena Burešová
PR MANAŽÉR POSLANCA EU PARLAMENTU BRANISLAVA ŠKRIPEKA
www.branislavskripek.sk; elen.buresova(at)gmail.com

Přednášející jsou ochotni se vám věnovat, pokud budete portřebovat poradit nebo je budete chtít pozvat.

Kateřina Pulkrábková
+420 220 181 282;+420 731 621 886; pulkrabkova(at)cirkev.cz

PROGRAM:

Pondělí 26. 2. 2018

10:00 Liturgie hodin - modlitba během dne
10:15 - Slovo se stalo tělem -  Bůh se přihlásil k nám 
          P. Branislav Kožuch
12:00 oběd
14:00 - Co nám umožňuje a co nám brání žít a hlásat Slovo
         podpůrné nástroje (terapie, supervize, koučink, Trendum o.p.s.)
         P. Marek Jargus
15:50 - Slovo se stalo tělem - Boží aktivita v našem životě  a jeho věrnost vůči nám
         P. Branislav Kožuch
17:30 mše svatá
18:30 veřeře
19:30 - inscenace představení: Reynek/ Slova a obrazy z Petrkova
         „Večer s básněmi Bohuslava Reynka, svědectví o dialogu duše s Bohem, který je někdy tak nesnesitelně daleko a někdy tak děsivě blízko.“

Úterý 27. 2. 2018

7:30 Liturgie hodin - ranní chvály
8:00 snídaně
9:00 Úvodní slovo - Mons. Martin David
9:05 - Jak nás vidí média 
        PhDr. et ThDr. Radek Mezulánik, Ph.D.
10:30 - Pane faráři, já vám nerozumím
        Ing. Magdaléna Veselská, PhD., P. ThLic. Roman Seko, Elena Burešová
12:00 oběd
14:00 - Co si obyvatelé ČR myslí o katolické církvi - data z výzkumů
           PhDr. Kateřina Pulkrábková, ČBK, odbor analýz církevních dat
15:15 - workshopy

        1) Jak se prezentovat v médiích - navazuje na dopolední přednášku
            Radek Mezulánik
        2) Pane faráři, já vám rozumím - navazuje na dopolední přednášku
            Magdaléna Veselská a spol.
        3) Kněz a sociální sítě
            Alžběta Vacková
        4) Co, komu a proč
            Jiří Macháně Nývlt
        5) Video a fotografie jako zrcadlo farnosti
            Jan Dvořák
        6) Tištěné zpravodaje v životě farnosti
            P. PaedDr. ThLic. Marcel Puvák
        7) Reflexe postojů k víře a církvi - pastorační a komunikační příležitosti.
            Kateřina Půlkríábková a Ivana Vitoulová, ČBK

17:30 mše svatá
18:30 večeře'
19:30 - Kulatý stůl katolických médií (Katolický týdeník, Radio Proglas, TV Noe, IN!, Signály.cz)

Středa 28. 2. 2018

7:00 mše svatá s ranními chválami
8:00 snídaně
9:00 - moderovaná diskuse
         Téma: zkušenosti s komunikací v kněžském společenství
                   zkušenosti s komunikací mezi farnostmi
                   sdílení témat
10:30 reflexe, zpětná vazba  

Ubytování a strava: 
K ubytování a stravě je třeba se přihlásit přímo v poutním domě Stojanov do pátku 16. 2. 2018.
Kontakt: telefon: +420/572 571 420 nebo +420/733 741 896,
             email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;
             aktuální ceník: http://stojanov.cz/cenik.html

ANOTACE A PŘEDNÁŠEJÍCÍ

P. Branislav Kožuch 
kněz z Oravy, slouží v Oravském centru pro mládež a vede OZ V.I.A.C. - Institut pro podporu a rozvoj mládeže
Něco o mně: posouvat hranice toho, co je možné
Motto: Nové je nové, nejen opravené
Náplň jeho práce: připravit a ukázat cestu, pomáhat druhým po ní kráčet
Proč má rád svou práci? "Protože vidím okolo sebe lidi růst, protože to je o něčem víc než o osobní seberealizaci, o někom větším než jsem já."

P. Marek Jargus
kněz z Ostravy, farář v Ostravě Radvanicích. Slouží také ve věznici v Ostravě Heřmanicích a lidem se závislostmi a jinými patologickými problémy.
Je rovněž narativní a systemický terapeut, supervizor v oblasti vězeňství, sociálních služeb a pastorace.

Ing. Magdaléna Veselská, PhD.
finanční manažerka a poradkyně pro management
Dlouhodobě pracuje v oblasti poradenství a vzdělávání pro církevní a neziskové organizace, angažuje se v organizaci Fórum života.
Pôsobí ako externý lektor na Lekárskej fakulte UK a vedie semináre a konzultácie v oblasti manažmentu a finančného manažmentu pre mimovládne organizácie v rámci Centra poradenstva a vzdelávania, n.o.. Viedla vzdelávací program Riadenie cirkevných a neziskových organizácií na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK. Pôsobila ako vedúca kurzového tímu Finančný manažment na City Univerzity Bratislava a ako lektor pre Open University vo Veľkej Británii. Dlhodobo sa vedecky venuje problematike hospicovej zdravotnej starostlivosti. Pôsobila vo viacerých hospicoch v správnych orgánoch a ako finančný manažér.

P. ThLic. Roman Seko
kněz Žilinské diecéze
V roce 2000 získal titul ThLic. na Academia Alfonsiana Lateránské univerzity v Římě.
Od roku 2010 je ředitelem Sekce pro rodinu Žilinské diecéze.

Mgr. Elena Burešová
vyštudovala masmediálnu komunikáciu, pôsobila v dobrovoľníckom projekte Jezuitskí dobrovoľníci (JEV), potom niekoľko rokov v neziskovej organizácii ZKSM, ďalej na marketingu Katolických novín a v PR agentúre. V súčasnosti pracuje ako mediálny poradca europoslanca Branislava Škripeka. Je členkou predsedníctva Fóra života. Je vydatá, žije v Palárikove pri Nových Zámkoch.

PhDr. et ThDr. Radek Mezulánik, Ph.D.
trvalý jáhen, vyučující na katedře mediálních studií UJAK Praha
O přednášce a svém workshopu říká: Žijeme sice v postfaktické, ale přece jen informační společnosti, kdy veškeré vědomosti získáváme prostřednictvím médií, které však současně ovlivňují naše vnímání a způsob myšlení. Je tedy třeba znát jazyk těchto médií i způsoby jeho využívání a rozumět vlivu médií pro účinnou pastoraci.

Jan Dvořák
externí lektor Trendum, o.p.s., zodpovědný za tvorbu veškerých mediálních výstupů, zážitkový pedagog volného času (SVČ Ivančice), grafik, dabér, fotograf, lektor dvoutýdenního programu Beyond veil (Trendum - Erasmus+) zaměřeného na využití videa a fotografie při práci s mladými lidmi.
O svém workshopu říká: Jak využít potenciál, na co si dát pozor - interaktivní workshop nabitý zkušenostmi z dobré praxe.

Jiří Macháně Nývlt
zástupce šéfredaktorky Katolického týdeníku
O svém workshopu říká: Rozlišování vhodných témat a cílových skupin našich komunikačních sdělení a tvorba komunikačního plánu farnosti. Jinými slovy co sdělovat, komu to sdělovat a proč to sdělovat. Aneb zpochybnění a vyjasnění zdánlivě "samozřejmého".

P. PaedDr. ThLic. Marcel Puvák
vedoucí náboženského vysílání Tv Noe, kaplan pro média v Ostravsko-opavské diecézi, administrátor farností Dětmarovice a Doubrava
O svém workshopu říká: Co patří nebo spíše nepatří do farního časopisu? Na jaké výzvy si dát pozor, pokud chceme časopis založit? A mohou se ještě v roce 2018, v éře internetu, farní časopisy skutečně podílet na pastorační činnosti našich farností?

PhDr. Kateřina Pulkrábková 
sociolog, pracuje od roku 2015 pro Českou biskupskou konferenci, odbor analýz církevních dat a jako koordinátor projektu na podporu mediálního obrazu katolické církve v ČR. Je absolventkou FSV UK v Praze, pracovala jako specialista komunikace postupně v agenturách i v korporátním sektoru. Pro akademii věd a FSV UK pracovala na výzkumných projektech z oblasti sociologie rodiny. Je vdaná, má 3 děti.

Mgr. Bc. Alžběta Vacková
Marketing & Event Manager, STRV s.r.o. V současné době působí v česko americké vývojářské společnosti STRV, kde se stará o firemní sociální sítě a produkci českých a amerických firemních eventů (konference, workshopy, meetupy...). V minulosti působila jako koordinátor studentských programů a business konzultant pro interní sociální sítě ve společnosti IBM. Je absolventkou oboru učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogiky na UJEP, ekonomiky a managementu na ČVUT a rok strávila studiem ekonomiky, businessu a inovací na univerzitě v Texasu. Ve volném čase se věnuje organizaci letní dobrovolnické brigády Summer job a dalších nejrůznějších církevních akcí pro mládež, četbě a cestování.
O svém workshopu říká: Sociální sítě - dobrý sluha a zlý pán? Nutné zlo a nebo efektivní způsob komunikace? Pojďme se společně podívat na to, jak sociální sítě v dnešní době využít nejen ke komunikaci s farníky, ale i k pastoraci a evangelizaci. Projdeme si základní charakteristiky nejvyužívanějších sociálních sítí dneška (Fb, Twitter, Instagram), kdy a jak publikovat na sítě, jaký obsah je pro uživatele atraktivní a jaký obsah raději nechat do farního zpravodaje. Dozvíte se také jaké cílové skupiny můžeme na sítích najít a jak s nimi optimálně pracovat. A jak to všecho udělat tak, aby to fungovalo a zároveň nám to nezabíralo příliš moc času. Samozřejmostí budou příklady z praxe (nejen světské - ale i církevní), konkrétní tipy a inspirace pro práci se sítěmi i prostor pro diskuzi a vaše dotazy.

 

Organolog

Bc. Jiří KrátkýTel.: 732598876E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kampanolog

Tomáš HejdaTel.: 736154612E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Martin David se narodil 15. 8. 1970 v Čeladné (okr. Frýdek – Místek) a vyrůstal v obci Ženklava (okr. Nový Jičín) v rodině spolu se svými třemi sourozenci – bratrem a dvěma sestrami. Po maturitě na Středním odborném učilišti strojírenském v Kopřivnici začal pracovat jako mechanik strojů a zařízení ve Státním podniku Tatra Kopřivnice. V letech 1989 – 1990 absolvoval Základní vojenskou službu a po ní až do roku 1993 pracoval v kopřivnické Tatře.

Katedrála Božského Spasitele

Zobrazit na mapě 
49.8359850N, 18.2888497E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.12.

Pondělí: zavřeno
Úterý: 8:15-12:15 a 13:15-17:15
Středa: 8:15-12:15 a 13:15-17:15
Čtvrtek: 8:15-12:15 a 13:15-17:15
Pátek: 8:15-12:15 a 13:15-17:15
Sobota: 8:15-12:15 a 13:15-17:15
Neděle: 13:00-18:00Kostel sv. Václava

Zobrazit na mapě 
49.8358206N, 18.2950119E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota: 13:00-18:00
Neděle: 13:00-18:00Kostel Narození Panny Marie

Zobrazit na mapě 
49.9204103N, 18.3301756E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota: 13:00-16:00
Neděle: 13:00-16:00Kostel sv. Mikuláše

Zobrazit na mapě 
49.8910028N, 18.2390186E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota 8:00-16:00
Neděle 11:00-19:00

 

Kostel sv. Jakuba

Zobrazit na mapě 
49.7045850N, 17.7227947E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota: 13:00-18:00
Neděle: 13:00-18:00Evangelický Kristův kostel 

Zobrazit na mapě 
49.8391100N, 18.2871506E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota: 14:00-18:00
Neděle: 14:00-18:00Kostel sv. Prokopa (dřevěný)

Zobrazit na mapě 
GPS: 49.5353447N, 18.3027903E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota: 13:00-17:00
Neděle: 13:00-17:00Kostel sv. Petra z Alkantary (šikmý kostel)

Zobrazit na mapě 
GPS: 49.8344969N, 18.4894339E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota: 13:00-17:00
Neděle: 13:00-17:00Orlová, Evangelický kostel

Zobrazit na mapě 
GPS: 49.8458992N, 18.4398422E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota: 10:00-18:00
Neděle: 13:00-17:00Suchdol, Evangelický kostel

Zobrazit na mapě 
GPS: 49.6533856N, 17.9294219E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota: 14:00-18:00
Neděle: 11:00-18:00Příbor, kostel Narození Panny Marie

Zobrazit na mapě 
GPS: 49.6394650N, 18.1453950E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota: 09:00-12:00 a 13:00-17:00
Neděle: 13:00-17:00Ostrava - Moravská Ostrava,  kostel sv. Josefa (Don Bosco)

Zobrazit na mapě 
GPS: 49.8275856N, 18.2782494E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota: 10:00-16:00
Neděle: 11:00-17:00Katedrála Božského Spasitele
v Moravské Ostravě

Kostel je otevřen ve dnech:

Pondělí: zavřeno
Úterý : 8:00-17:00
Středa: 8:00-17:00
Čtvrtek : 8:00-17:00
Pátek: 8:00-17:00
Sobota: 8:00-17:00
Neděle: 13:00-17:00

 

 

Poutní kostel Panny Marie
Sedmibolestné 

Zobrazit na mapě 
GPS: 50.0800042N, 17.7214689E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Úterý: 13:00-17:00
Středa: 13:00-17:00
Čtvrtek: 13:00-17:00 
Pátek: 13:00-17:00 
Sobota: 10:00-17:00
Neděle: 11:00-17:00Kostel sv. Jana Nepomuckého
ve Štramberku

Kostel je otevřen ve dnech:

Sobota: 11:00-17:00
Neděle: 11:00-17:00

Kostel sv. Martina (otevřena pouze věž)

Zobrazit na mapě 
50.0905217N, 17.7013906E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota: 10:00-12:00 a 13:00-17:00
Neděle: 13:00-17:00Kostel sv. Benedikta 

Zobrazit na mapě 
50.0852556N, 17.6717875E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota: 10:00-12:00 a 13:00 - 17:00
Neděle: 13:00-17:00Kostel sv. Michaela Archanděla

Zobrazit na mapě 
50.2103494N, 17.7186869E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota: 11:00-15:00
Neděle: 10:00-14:00Kostel Povýšení sv. Kříže

Zobrazit na mapě 
49.6369494N, 18.7230864E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota + svátky 10:00-13:00 a 14:00-18:00
Neděle: 11:00-18:00

 

 Bazilika Navštívení Panny Marie

Zobrazit na mapě 
49.6897942N, 18.3467828E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Pondělí: zavřeno
Úterý: 9:00-15:00
Středa: 9:00-15:00
Čtvrtek: 9:00-15:00
Pátek: 9:00-15:00
Sobota: 9:00-15:00
Neděle: 13:00-17:00Kostel sv. Jana a Pavla

Zobrazit na mapě 
49.6728319N, 18.3396533E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Pondělí: zavřeno
Úterý: 9:00-15:00
Středa: 9:00-15:00
Čtvrtek: 9:00-15:00
Pátek: 9:00-15:00
Sobota: 9:00-15:00
Neděle: 13:00-17:00Kostel sv. Jana Křtitele (otevřena pouze věž)

Zobrazit na mapě 
49.6864122N, 18.3488633E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Pátek: 15:00-18:00
Sobota: 13:00-18:00
Neděle: 13:00-18:00Kostel sv. Maxmiliána 

Zobrazit na mapě 
49.6231578N, 18.2226264E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Úterý: 9:30-16:30
Středa: 9:30-16:30
Čtvrtek: 9:30-16:30
Pátek: 9:30-16:30
Sobota: 9:30-16:30
Neděle: 9:30-16:30Kostel sv. Antonína Paduánského

Zobrazit na mapě 
49.6367103N, 18.4826031E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota: 10:00-16:00
Neděle: 12:00-16:00Kostel Všech svatých

Zobrazit na mapě 
49.7184369N, 18.3675669E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota: 10:00-16:00
Neděle: 9:00-15:00Kostel Povýšení sv. Kříže

Zobrazit na mapě 
49.8534981N, 18.5399619E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Pondělí: zavřeno
Úterý: 14:00-17:00
Středa: 14:00-17:00
Čtvrtek: 8:00-12:00 a 13:00-17:00
Pátek: 8:00-12:00 a 13:00-17:00
Sobota: 8:00-12:00 a 13:00-17:00
Neděle: 12:00-18:00Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Zobrazit na mapě 
49.7493161N, 18.6214669E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota: 9:30-16:30
Neděle: 12:30-16:30Kostel Narození Panny Marie 

Zobrazit na mapě 
49.8461922N, 18.4300236E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota: 13:00-19:00
Neděle: 13:00-17:00Kostel Nejsvětější Trojice

Zobrazit na mapě 
49.7117900N, 17.9041042E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota: 9:00-16:00
Neděle: 10:00-16:00Kostel sv. Jana Nepomuckého

Zobrazit na mapě 
49.5920717N, 18.1180069E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Pondělí:  zavřeno
Úterý: 10:00-17:00
Středa: 10:00-17:00
Čtvrtek: 10:00-17:00
Pátek: 10:00-17:00
Sobota: 10:00-17:00
Neděle: 10:00-17:00Kostel sv. Kateřiny

Zobrazit na mapě 
49.5943719N, 18.0961556E

Otevírací doba

od 1.5. do 30.10. 

Sobota: 13:00-17:00
Neděle: 13:00-17:00

 

 Kostel sv. Jana Křtitele

Zobrazit na mapě 
49.8958989N, 18.1860031E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota: 9:00-11:00 a 13:00-17:00
Neděle: 13:00-17:00Kostel sv. Petra a Pavla

Zobrazit na mapě 
49.8662867N, 17.8758497E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota: 9:00-16:00
Neděle: 10:00-16:00Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie

Zobrazit na mapě 
49.9387394N, 17.9007650E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.12.
bez průvodce

Pondělí: 8:00-17:00
Úterý: 8:00-17:00
Středa: 8:00-17:00
Čtvrtek: 8:00-17:00
Pátek: 8:00-17:00
Sobota: 8:00-17:00
Neděle: 8:00-17:00Kostel sv. Hedviky (otevřena pouze věž od 1.7. do 31.8.)

Zobrazit na mapě 
49.9414556N, 17.8922942E

Otevírací doba

od 1.7. do 31.08.

Sobota: 9:00-17:00Kostel sv. Jana Křtitele

Zobrazit na mapě 
50.0336342N, 18.0674850E

Otevírací doba

od 1.5. do 31.10.

Sobota: 10:00-16:00
Neděle: 13:00-17:00sveceni biskupa

 

Papež František jmenoval v pátek 7. dubna 2017 pomocným biskupem ostravsko – opavským Mons. Martina Davida a přidělil mu titulární diecézi Thucca v Numidii. Jmenování oznámil v tento den papežský nuncius v České republice Mons. Giuseppe Leanza krátce po polední modlitbě Anděl Páně v kostele sv. Václava v Ostravě. 

Životopis Mons. Martina Davida

Fotogalerie z oznámení o jmenování

Titulární diecéze 


Galerie fotografií ze slavnosti svěcení pomocného biskupa Mons. Martina Davida dne 28. 5. 2017 v katedrále Nejsvětějšího Spasitele najdete:

- na webu ostravsko-opavské diecéze

- na webu Člověk a víra 

- na webu Růženec

- na webu Moravskoslezského Deníku

 

Záznam mše sv. ze slavnosti svěcení pomocného biskupa na webu TV Noe.

 

 

 

OCH_web 2018 v6_.jpg

Kostely s průvodcovskou službou jsou i v roce 2018 zpřístupněny od začátku května do konce října. 

             

Okres Bruntál

Okres Frýdek-Místek

 Kunčice pod Ondřejníkem web

Okres Karviná

 Karviná   Doly, kostel sv. Petra z Alkantary web Orlová evangelický kostel web

Okres Nový Jičín

 16stramberknepom  Evangelický kostel Suchdol web Příbor, kostel Narození Panny Marie web

Okres Opava

  

Okres Ostrava

 Ev krist 11 Ostrava Don Bosco web

Záštitu nad projektem Otevřené chrámy převzal 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, DiS.

 

Mediální partner:

LOGO PP portal casopis

 

Své podněty, připomínky a nápady k projektu Otevřené chrámy můžete zaslat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Seznam kostelů s otvírací dobou ke stažení v brožurce zde

Brožura "Duchovní dominanty slezsko-moravského příhraničí" (verze CZ)

Brožura "Duchovní dominanty slezsko-moravského příhraničí" (verze PL) 

 

 

Brno - Dva zástupci ostravsko-opavské diecéze propagovali čtyři dny (od 19. do 22. 1.) spolu s kolegy z dalších diecézí České republiky a Polska na veletrhu cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2017 v Brně sakrální památky, poutní místa a ubytovací kapacity v klášterech nebo na farách. Zájem o informace projevilo několik tisíc lidí.

Kontaktní telefon na recepci katedrály: 730 588 112

 

 

Děkanát Místek

 
Legerský Jan, Ing. Tel.: 602 602 474 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   

Děkanát Frýdek

 
Bučko Michal Tel.: 731 625 683 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Maršolek Petr, Bc. Tel.: 775 356 841 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   

Děkanát Hlučín a Opava

   
Kubík Radek, Ing. Tel.: 736 234 756 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Neugebauer Michal, Dis. Tel.: 773 115 370 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   

Děkanát Bruntál

   
Neugebauer Michal, Dis. Tel.: 773 115 370 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
     

Děkanát Jeseník

   
Jiří Vyčítal, Ing. Tel.: 608 701 220 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
     

Děkanát Krnov

   
Jiří Vyčítal, Ing. Tel.: 608 701 220 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   

Děkanát Bílovec a Nový Jičín

   
Petr Limanovský, Ing. Tel.: 733 441 452 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
     

Děkanát Karviná

   
Maršolek Petr, Bc. Tel.: 775 356 841 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
     

 

 

 

 

 

 

Do Svatého týdne s papežem Františkem

Květná neděle
Bůh ti říká: neměj strach před svatostí, neměj strach mířit vysoko, nechat se milovat a očišťovat Bohem, neměj strach nechat se vést Duchem svatým. Nechme se nakazit svatostí Boží.
František, katecheze 2. 10. 2013 (Milosrdenství, Paulínky, Praha 2015, s. 98)

Pondělí svatého týdne
Bůh milosrdenství, Bůh milosrdný. Pro mne je toto skutečně průkaz totožnosti našeho Boha.
František, Il nome di Dio è misericordia (česky dosud nevyšlo)

Úterý svatého týdne
Křehkost časů, ve kterých žijeme, je také toto: domnívat se, že už neexistuje možnost vykoupení, ruka, která tě pozvedne, objetí, které tě zachrání, odpustí ti, uleví ti, zaplaví tě nekonečnou, trpělivou a odpouštějící láskou, znovu tě postaví na správnou cestu. Potřebujeme milosrdenství.
František, Il nome di Dio è misericordia (česky dosud nevyšlo)

Středa svatého týdne
Jeho milosrdenství je nekonečně větší než náš hřích, jeho lék je nekonečně mocnější než nemoc, kterou v nás musí uzdravit.
František, Il nome di Dio è misericordia (česky dosud nevyšlo)

Zelený čtvrtek
Prožívejme eucharistii v duchu víry, modlitby, odpuštění, pokání, společné radosti i starosti o potřebné bratry a sestry v jistotě, že Pán splní, co nám přislíbil: věčný život. Ať se tak stane!
František, katecheze 12. 2. 2014 (Milosrdenství, Paulínky, Praha 2015, s. 67)

Velký pátek
Moc nám prospěje vrátit se k němu, poté co jsme se ztratili! Znovu říkám: Bůh je v odpouštění neúnavný, jsme to my, kdo se unavíme v prosbě o jeho milosrdenství!
František, Evangelii gaudium, 3

Bílá sobota
Spása, kterou nám Bůh nabízí, je dílem jeho milosrdenství. Neexistuje žádný lidský čin, byť by mohl být jakkoli dobrý, kterým bychom si zasloužili tak obrovský dar. Bůh nás čirou milostí přitahuje, aby nás se sebou sjednotil.
František, Evangelii gaudium, 112

Neděle Zmrtvýchvstání Páně
Prožívat Svatý týden následováním Ježíše znamená učit se vycházet ze sebe samých a vycházet vstříc druhým, vydávat se na periferie života, vycházet jako první vstříc našim bratrům a sestrám, zejména těm nejvzdálenějším a nejvíce opomíjeným, kteří potřebují porozumění, útěchu a pomoc. Je tolik zapotřebí přinášet živou přítomnost Ježíše, jenž je milosrdný a oplývá láskou!
František, katecheze 27. 3. 2013 (Milosrdenství, Paulínky, Praha 2015, s. 49)

Pátý postní týden nás provází slova bl. Matky Terezy z Kalkaty, vybrané z knihy Myšlenky na každý den, kterou vydalo nakladatelství NOVÉ MĚSTO v roce 1997

5. neděle postní
Z pokory vždy vyzařuje Boží velikost a sláva. Jak úžasné jsou cesty Boží! Bůh používá pokory, nepatrnosti, bezmocnosti a chudoby, aby světu dokázal, že ho miluje.
(bl. Matka Tereza z Kalkaty)

Pondělí po 5. neděli postní
Budeme vybízet hříšníky k pokání a obracet je k Bohu svým osobním nasazením pro ně, budeme jim zvěstovat Boží milosrdenství a učit je jak dojít spásy skrze odříkání a kříž, skrze úplnou změnu mysli a srdce, vírou v Ježíšovo jméno a žitím jeho poselství lásky k Otci a k bližním.
(bl. Matka Tereza z Kalkaty)

Úterý po 5. neděli postní
Laskavost je opravdu znakem Ducha svatého a jasným znakem jeho království v nás. Ježíš se dělí o svoji radost se svými učedníky: „Aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla úplná“ (Jan 15,11). Naše radost je dílem naší šlechetnosti, nesobeckosti a těsného spojení s Bohem; ten, kdo dává s radostí, dává nejvíce, a Bůh miluje radostného dárce.
(bl. Matka Tereza z Kalkaty)

Středa po 5. neděli postní
Budu pečlivěji zachovávat tichost srdce, abych v tichosti svého srdce lépe slyšela jeho slova útěchy a abych z plnosti svého srdce těšila Ježíše v bolestné opuštěnosti chudých.
(bl. Matka Tereza z Kalkaty)

Čtvrtek po 5. neděli postní
Jeden den prožitý o samotě s Ježíšem v nás může roznítit silnou snahu po svatosti z osobní lásky k Ježíši. Ježíš touží po naší svatosti s nevyslovitelnou vroucností. „Neboť to je vůle Boží: vaše posvěcení.“ (1Sol 4,3)
(bl. Matka Tereza z Kalkaty)

Pátek po 5. neděli postní
Naše úplná odevzdanost se dnes projeví tím, že mu odevzdáme i své hříchy, abychom byli opravdu chudí. „Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království.“ (Mt 18,3) Jste příliš velcí, příliš těžcí; není možné vás pozvednout. K tomu, abychom uznali své hříchy, potřebujeme pokoru. Uznání našich hříchů nám pomůže pozvednout se.
(bl. Matka Tereza z Kalkaty)

Sobota po 5. neděli postní
Jsem přesvědčena o Kristově lásce ke mně a mé lásce k němu? Toto přesvědčení je jako sluneční světlo, které nechává proudit mízu života a rozkvétat poupata svatosti. Toto přesvědčení je skála, na níž se buduje svatost.
(bl. Matka Tereza z Kalkaty)

Do čtvrtého postního týdne - se slovy sv. otce Pia z Pietrelciny

4. neděle postní
Snaž se, nakolik je to možné vzhledem k tvým schopnostem a slabostem, abys vždycky chtěl konat dobro.
(Sv. P. Pio z Pietrelciny, Ep.IV 396)

Pondělí po 4. neděli postní
Nevěřit v Ježíšovu lásku a v jeho odpuštění by znamenalo urážet Srdce toho, kdo nás tak něžně miluje.
(Sv. P. Pio z Pietrelciny, Ep. II 236)

Úterý po 4. neděli postní
Měj se na pozoru před skrupulemi a úzkostlivosti svědomí. Měj velkou důvěru v jeho milosrdenství a dobrotivost.
(Sv. P. Pio z Pietrelciny, Ep. IV., 419)

Středa po 4. neděli postní
Pohleďte na toho apoštola, který kráčí po vodách, strach ho ohrožuje, že ztrácí důvěru v Pána. Je tedy jasné, že strach působí více škody než ohrožení samo.
(Sv. P. Pio z Pietrelciny, Ep. III. 576)

Čtvrtek po 4. neděli postní
Otevřete své srdce bezmezné důvěře v Ježíše a věřte, že on rozhodně není nějaký ukrutný vymahač dluhů, nýbrž Beránek, který snímá hříchy světa.
(Sv. P. Pio z Pietrelciny, Ep. II. 60)

Pátek po 4. neděli postní
Musíme snášet sebe samotné v našich vlastních slabostech a pádech. Je také třeba učit se snášet pokojně nedokonalosti těch druhých.
(Sv. P. Pio z Pietrelciny, Ep. III. 922)

Sobota po 4. neděli postní
Pokračuj v této touze líbit se Ježíši. A on, jenž je nesmírně dobrý a není žádný hnidopich, odmění tato tvá svatá přání tím, že ti dá růst a povede tě kupředu.
(Sv. P. Pio z Pietrelciny, Ep. III. 98)


Třetí postní týden nás budou doprovázet slova sv. Jana Pavla II.

3. neděle postní
Církev předkládá svému Pánu radosti a naděje, bolesti a obavy celého světa. A On dává jako účinný lék Boží milosrdenství a žádá své služebníky, aby se stali jeho nástroji.
Sv. Jan Pavel II., Regina coeli 27. dubna 2003

Pondělí po 3. neděli postní

Církev žije svým pravým životem, když vyznává a hlásá milosrdenství.
Sv. Jan Pavel II., Dives in misericordia 113

Úterý po 3. neděli postní
Víme, že Bůh, který je bohatý v milosrdenství, nikomu ze svých synů neuzavírá srdce.
Sv. Jan Pavel II., Reconciliatio et paenitentia 10

Středa po 3. neděli postní
Odevzdávejte budoucím generacím poselství o Božím milosrdenství, kterému se zalíbilo toto místo, a na kterém se zjevilo světu. Na konci dvacátého století je zřejmé, že svět potřebuje toto poselství více než kdykoliv předtím. zaneste ho novému století jako kvas naděje a záruku spásy.
Sv. Jan Pavel II., Krakov-Blonia 15. června 1999

Čtvrtek po 3. neděli postní
Církev usiluje o projevy milosrdenství lidem skrze jiné lidi. V tom spatřuje nutný předpoklad snahy o lepší, více lidský svět.
Sv. Jan Pavel II., Dives in misericordia 15

Pátek po 3. neděli postní
Církev si uchovává svátost pokání a tím výrazně potvrzuje i svou víru v tajemství vykoupení jako v živou skutečnost, která odpovídá vědomí viny a touhám svědomí.
Sv. Jan Pavel II., Redemptor hominis 177

Sobota po 3. neděli postní
V učení proroků označuje milosrdenství zvláštní sílu lásky, která je větší než hřích a nevěrnost vyvoleného národa.
Sv. Jan Pavel II., Dives in misericordia 38Druhý postní týden nás budou doprovázet slova Pána Ježíše ve zjevení sv. Sr. Faustyně Kowalské.

2. neděle postní
Dávám ti tři způsoby, jak prokazovat milosrdenství bližním: první – skutkem, druhý – slovem, třetí – modlitbou; v těch třech způsobech je uzavřena plnost milosrdenství a jejich naplňování je nepřekonatelným důkazem lásky ke mně. Tímto způsobem duše oslavuje a vzdává úctu mému milosrdenství.

Pondělí po 2. neděli postní
Řekni, dcero má, že jsem láskou a milosrdenstvím. Když se duše přiblíží ke mně s důvěrou, naplním ji tak velkými milostmi, že bude sama pramenit na jiné duše.

Úterý po 2. neděli postní
Ať se nebojí ke mně přiblížit duše slabá a hříšná, i kdyby měla více hříchů, než je zrnek písku na zemi. Všechny ponořím do hlubin propasti mého milosrdenství.

Středa po 2. neděli postní
Duše ponořená v temnotách nezoufej, není všechno ztracené. Vstup do rozhovoru se svým Bohem, který je láska a milosrdenství samo.

Čtvrtek po 2. neděli postní
Duše, která bude důvěřovat mému milosrdenství, bude nejšťastnější, protože Já sám se o ni budu starat.

Pátek po 2. neděli postní
Ani největší nouze hříchů mě nezadrží, abych se s takovou duší spojil, ale tam kde je pýcha – tam Já nejsem.

Sobota po 2. neděli postní
S dušemi, které se budou utíkat k mému milosrdenství a také s dušemi, které budou oslavovat a hlásat jiným o mém milosrdenství, budu v hodině smrti jednat podle mého nekonečného milosrdenství.


Benedikt XVI.:

Popeleční středa
Velmi málo prospívá dát vlastní dobra druhým, když se tím naše srdce naplní marnivostí. Proto ten, kdo ví, že Bůh „vidí i to, co je skryté“, i to, že ve skrytosti bude odměněn, nehledá lidské uznání za vykonané skutky milosrdenství.
Poselství k postní době 2008

Čtvrtek po Popeleční středě
Obrátit se znamená opustit každou lidskou jistotu a jednoduše v důvěře následovat Pána. Kdo se od něj nechá získat, nemusí se bát, že svůj život ztratí. On nás totiž miluje a na kříži za nás vydal sebe samého. Ztratíme-li svůj život z lásky, nalezneme jej!
Homilie na Popeleční středu 2006

Pátek po Popeleční středě
Pravý půst je tedy zaměřen na to, abychom jedli „pravý pokrm“, kterým je konání Otcovy vůle (srov. Jan 4, 34). Jestliže tedy Adam neuposlechl Božího příkazu, že „nesmí jíst ovoce ze stromu poznání dobra a zla“, postem má věřící v úmyslu se pokorně podrobovat Bohu a důvěřovat v jeho dobrotu a milosrdenství.
Poselství k postní době 2009

Sobota po Popeleční středě
Návrat k Pánu je možný jako „milost“, protože je dílem Božím a plodem víry, kterou vkládáme do Jeho milosrdenství. Tento návrat k Bohu se však stane konkrétní skutečností v našem životě jedině, když Pánova milost pronikne do nitra, otřese jím a dá nám sílu „roztrhnout svá srdce“.
Homilie na Popeleční středu 2013

1. neděle postní
Kristus se nevrhl dolů. Neskočil do hlubiny. Nepokoušel Boha. Ale do hlubiny smrti, do noci opuštěnosti, do vystavenosti bezbranných sestoupil. Tohoto skoku se odvážil jako aktu lásky od Boha pro lidi. A proto věděl, že při tomto skoku nakonec může dopadnout jedině do dobrotivých rukou Otce.
Ježíš Nazaretský I. (Brno 2011), s. 38-39

Pondělí po 1. neděle postní
K lepšímu světu se přispívá pouze tím, že se koná dobro nyní a v první osobě, s veškerou vášní a kde je to jen možné, nezávisle na stranických strategiích a programech. Program křesťana – program milosrdného samaritána, Ježíšův program – je „vidoucí srdce“. Toto srdce vidí, kde je zapotřebí lásky, a podle toho jedná.
Deus caritas est, č. 31.

Úterý po 1. neděle postní
Soudobý člověk, který deklaruje svou totální nezávislost na Bohu, se stává otrokem sebe samého a často se ocitá v neutěšené izolaci. Výzva k obrácení je proto pobídkou k návratu do náruče Boha, něžného a milosrdného Otce, k důvěrnému odevzdání se Mu jako adoptivní děti, jež byly znovuzrozeny jeho láskou.
Homilie na Popeleční středu 2008

Středa po 1. neděle postní
Obrácení je možné, protože Bůh je bohatý milosrdenstvím a veliký v lásce. Jeho milosrdenství obrozuje, vytváří v nás čisté srdce, obnovuje v nitru pevného ducha, vrací radost ze spásy (srov. Žl 50,14). Bůh totiž nechce, aby hříšník zemřel, ale aby se obrátil a žil (srov. Ez 33,11).
Homilie na Popeleční středu 2011

Čtvrtek po 1. neděle postní
V žádné životní situaci se nelze obejít bez modlitby, zejména ve chvílích zkoušek a těžkostí. Vždycky musíme s důvěrou klepat na bránu Páně a vědět, že On se o své děti – o nás – ve všem stará. Vědomi si svých slabostí, musíme prosit Boha o pomoc s pokorou a důvěřovat Jeho nezměrnému milosrdenství. Generální audience 1. 8. 2012

Pátek po 1. neděle postní
Co brání lidskému láskyplnému pohledu na bratra? Často je to hmotné bohatství a nasycenost, ale také upřednostňování svých zájmů a starostí přede vším ostatním. Právě pokora srdce a osobní zkušenost s utrpením se mohou ukázat jako zdroj vnitřního probuzení k soucitu a ke vnímavosti vůči druhému.
Poselství k postní době 2012

Sobota po 1. neděle postní
Ten, kterého jsme my sami probodli našimi vinami, nepřestává vylévat na svět nevyčerpatelný zdroj milosrdné lásky. Kéž lidstvo pochopí, že pouze z tohoto zdroje lze čerpat nezbytnou duchovní energii pro budování onoho štěstí a pokoje, které každá lidská bytost bez přestání hledá.
Anděl Páně 25. 2. 2007

Ostrava - V katedrále Božského Spasitele v Ostravě začala od Svatého roku milosrdenství fungovat stálá zpovědní služba. V této službě se střídají kněží celé diecéze a je k dispozici od úterý do soboty od 8.15 do 12.15 a od 13.15 do 17.15. Obvyklá možnost přijetí svátosti smíření před bohoslužbami zůstává zachována.

zpovidani

Rozpis zpovědníků najdete po kliknutí na baner.

 

 

V tomto okamžiku se žádná pouť nekoná.

Ostrava - K půlhodinové adoraci přes svatostánkem týdně se zavazují členové společenství adorátorů Eucharistická hodina. Jak se stát členem tohoto duchovního společenství a mít účast na duchovních dobrech popisuje dekret Eucharistická hodina, který vydal biskup František Václav Lobkowicz.

blesylogo

 

Ředitel odboru Biskupské lesy

Ing. Libor KonvičnýTel.: 597822300E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupce ředitele odboru Biskupské lesy

Ing. Venuše Komárková-Kinská, PhD.Tel.: 597822302E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Asistentka ředitele odb. Biskupské lesy

Mgr. Martina KubelováTel.: 597822301E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedoucí agendy HIM

Marek SobalaTel.: 597822307E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Asistentka vedoucího agendy HIM

Yvonna TošenovskáTel.: 597822326E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Manažer kontroly a řízení procesů

Ing. Ladislav HudečekTel.: 597822303E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlavní účetní Biskupských lesů

Dagmar MigdalováTel.: 597822304E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedoucí agendy pozemkové evidence

Ing. Hana KaděrováTel.: 597822308E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturantka Biskupských lesů

Michaela SkotnicováTel.: 597822310E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupce hlavní účetní Biskupských lesů

Simona PetřkevičováTel.: 597822309E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specialista hospodářské úpravy lesa

Ing. Petr FoldynaTel.: 597822306E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

účetní Biskupských lesů

Ing. Radka BordovskáTel.: 597822312E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Lucie SotoniakováTel.: 597822310E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Referent pro HIM

Jarmila ŽídkováTel.: 597822326E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Referent pro lesní hospodářství

Ing. Ivo MartykánTel.: 597822311E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Adresa:Logo BL
Biskupství ostravsko – opavské
Biskupské lesy
Kostelní náměstí 1
728 02 Ostrava 

 

Ve své činnosti úzce spolupracuje s ekonomickým odborem a právním oddělením biskupství. Zajišťuje komplexní agendu související s majetkoprávním převodem majetku, pronájmem, zatěžováním, nabýváním a jinou správu majetku biskupství a farností diecéze ve smyslu kanonického práva, obecně platných právních norem a interních předpisů. Zpracovává metodiku činností souvisejících s evidencí, správou, užíváním a nakládáním s nemovitým a movitým majetkem a kulturními památkami všech subjektů biskupství. Vede předepsanou evidenci nemovitého majetku ve vlastnictví biskupství a farností diecéze. Vede evidenci vyvlastněného církevního majetku, jakož i celou agendu majetkového narovnání biskupství a farností diecéze. Zajišťuje část hospodářské činnosti biskupství pronájem nemovitostí a správu budov.

Vedoucí odboru hospodářské správy majetku

Ing. Zdeněk MiketaTel.: 597822270E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Asistentka vedoucího odboru hospodářské správy majetku

Iveta VandeltováTel.: 597822276E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Samostatný referent odboru hospodářské správy

Ing. Marcela KalvarováTel.: 597822271E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Pavel ReiskýTel.: 597822271E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Tomáš SzturcTel.: 597822271E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Referent odboru hospodářské správy majetku

Ing. Šárka KocichováTel.: 597822272E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Petr LangerTel.: 597822275E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Milan PetříkTel.: 597822277E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Marcela PlatošováTel.: 597822272E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jiří ŘeháčekTel.: 597822271E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

BiskupstvíBiskupství ostravsko-opavské
Kostelní náměstí 3172/1
728 02 Ostrava

Tel. 596 116 522
Tel. 597 822 200
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: v6higer

IČ: 65468953
DIČ: CZ65468953

  

Biskupství ostravsko   -   opavské  je  zapsáno  v  Rejstříku  církevních  právnických   osob   Ministerstva   kultury  ČR  pod číslem 8/1-08/1996 v souladu s § 20 Zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech.

 

Kontakty na farnosti a jejich správce naleznete v Katalogu diecéze.

 

Kontakty na jednotlivá oddělení a odbory biskupství:

sekretariát biskupa, sekretariát generálního vikáře, biskupští vikáři, kancléřství, ekonomický odbor, odbor hospodářské správy majetku,  právní oddělení, stavební odbor, církevní školství, public relations, diecézní konzervátor

Kontakty na jednotlivá pastorační střediska biskupství:

centrum pro rodiny, diecézní centrum mládeže, katechetické a pedagogické centrum, vysokoškolský kaplan, kaplan pro ministranty, trvalí jáhni, nemocniční kaplani, diecézní ředitel papežských a misijníchj děl, ostatní pastorační skupiny

Kontakty na jednotlivá oddělení Biskupských lesů:

ústředí Biskupských lesů, lesní správa Ostravice, lesní správa Vrbno, obora Hukvaldy, Farní lesy

Ostatní kontakty:

Ministerium s.r.o.