Pro lesy ve vlastnictví Biskupství ostravsko – opavského vydává Lesní správa povolení výjimky ze zákazu vjezdu motorových vozidel na lesní komunikace.

O povolení je možné požádat v sídle Lesní správy v Ostravici.

V pondělí a v pátek od 7.00 do 14.30 hodin.

Pravidla pro udělování výjimek (ke stažení)

Seznam dokumentů pro udělení výjimky (ke stažení)

Ceník (ke stažení)