Projekt „Církevní turistika“

Projekt spolufinancovaný z dotace EU z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Termín realizace projektu: 1.9.2016 – 1.9.2017

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000227

Náklady projektu: 50 tis. euro (míra spolufinancování: 64,8% uznatelných nákladů)

Předmět projektu: Vytvoření strategie Církevní turistiky a propagace církevních památek biskupství ostravsko-opavského a biskupství opolského.


 

 

Projekt „Portály pohraničí“

Projekt spolufinancovaný z dotace EU z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Termín realizace projektu: 1.2.2017 – 30.11.2017

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000522

Náklady projektu:        37 tis. euro (míra spolufinancování: 85% uznatelných nákladů)

                                       29 tis. euro: náklady polského partnera

                                       8   tis. euro: náklady českého partnera

Předmět projektu: Vytvoření nového turistického produktu Portály pohraničí.

Mapa Portály pohraničí


 

 

Projekt „Víkend s Nepomuckým“

Projekt spolufinancovaný z dotace EU z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Termín realizace projektu: 3.4.2017 – 30.3.2018

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000523

Náklady projektu:        37 tis. euro (míra spolufinancování: 85% uznatelných nákladů)

                                       30 tis. euro: náklady polského partnera

                                       7   tis. euro: náklady českého partnera

Předmět projektu: Vytvoření nového turistického produktu Víkend s Nepomuckým.

Mapa Víkend s Nepomuckým

Film „Víkend s Nepomuckým“ a informace o projektu.


 

 

Projekt „Příhraničními stopami neo-gotiky“

Projekt spolufinancovaný z dotace EU z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Termín realizace projektu: 3.7.2017-31.7.2018

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000808

Náklady projektu:        90,7 tis. euro (míra spolufinancování: 66,2 % uznatelných nákladů)

                                      40,9 tis. euro: náklady polského partnera

                                      49,8   tis. euro: náklady českého partnera

Předmět projektu: Vytvoření nového turistického produktu Příhraničními stopami neo-gotiky.

brožura Po_stopach_neogotiky_CZ

brožura Po_stopach_neogotiky_PL


 

 

Projekt „Varhanní stezka v Euroregionu Silesia“

Projekt spolufinancovaný z dotace EU z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Termín realizace projektu: 1.5.2018-30.4.2019

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001323

Náklady projektu:        110 tis. euro (míra spolufinancování: 54,53 % uznatelných nákladů)

                                      53,7 tis. euro: náklady polského partnera

                                      56,3   tis. euro: náklady českého partnera

Předmět projektu: Vytvoření nového turistického produktu Varhanní stezka