Previous Next Play Pause
Diecézní pouť dětí na Prašivé 2. 7. 2018
Jesus Christ Superstar na festivalu Slezská lilie
Novinkou Noci kostelů jsou Poutnické noviny
Otevřené chrámy vstoupily do 2. ročníku

Trzebnice/Polsko – Biskupství ostravsko-opavské zve u příležitosti 750. výročí kanonizace sv. Hedviky do Polské Trzebnice. V bazilice sv. Hedviky se poutníci z celé diecéze shromáždí v sobotu 28. října. Dopravu si farnosti a děkanáty zajišťují individuálně.

Svatá Hedvika se narodila kolem roku 1174 na hradě Andechsu v Bavorsku jako dcera vévody Bertholda IV. Když jí bylo pět let, svěřili rodiče její výchovu sestrám benediktinkám v Kitzingen. Provdala se r. 1186 za slezského vévodu Jindřicha I. a měla s ním čtyři syny a tři dcery.

Vynikala láskou a dobročinností k chudým a nemocným. Vštěpovala základy víry svaté Anežce České (1208–1211) a byla tetou svaté Alžběty Uherské. Po smrti svého manžela (r. 1238) vstoupila do kláštera cisterciaček v Trzebnici (severně od Vratislavi), který sama založila (r. 1202), a její nejmladší dcera Gertruda tam byla abatyší. Všechny ostatní její děti zemřely ještě za jejího života. Zemřela 15. 10. 1243 v Trzebnici. Roke 1267 byla prohlášena za svatou a její tělo bylo uloženo v trzebnickém klášterním kostele. .

Program pouti 28. 10. v Trzebnici:

10:30 mše svatá v bazilice sv. Hedviky, Trzebnica, Polsko

13:30 pobožnost ke svaté Hedvice, adorace a svátostné požehnání.