Previous Next Play Pause
Kongregace Dcer Božské Lásky oslaví 21.–23. září 150 let své existence
Zvony se 21. září rozezní na znamení míru
Bratři Ebenové, Pavla Flámová a Camerata Janáček zahrají pro ostravský hospic
Jubilejní Svatováclavský hudební festival

Trzebnice/Polsko – Biskupství ostravsko-opavské zve u příležitosti 750. výročí kanonizace sv. Hedviky do Polské Trzebnice. V bazilice sv. Hedviky se poutníci z celé diecéze shromáždí v sobotu 28. října. Dopravu si farnosti a děkanáty zajišťují individuálně.

Svatá Hedvika se narodila kolem roku 1174 na hradě Andechsu v Bavorsku jako dcera vévody Bertholda IV. Když jí bylo pět let, svěřili rodiče její výchovu sestrám benediktinkám v Kitzingen. Provdala se r. 1186 za slezského vévodu Jindřicha I. a měla s ním čtyři syny a tři dcery.

Vynikala láskou a dobročinností k chudým a nemocným. Vštěpovala základy víry svaté Anežce České (1208–1211) a byla tetou svaté Alžběty Uherské. Po smrti svého manžela (r. 1238) vstoupila do kláštera cisterciaček v Trzebnici (severně od Vratislavi), který sama založila (r. 1202), a její nejmladší dcera Gertruda tam byla abatyší. Všechny ostatní její děti zemřely ještě za jejího života. Zemřela 15. 10. 1243 v Trzebnici. Roke 1267 byla prohlášena za svatou a její tělo bylo uloženo v trzebnickém klášterním kostele. .

Program pouti 28. 10. v Trzebnici:

10:30 mše svatá v bazilice sv. Hedviky, Trzebnica, Polsko

13:30 pobožnost ke svaté Hedvice, adorace a svátostné požehnání.