Previous Next Play Pause
Lesní slavnost Lapků z Drakova v Biskupských lesích 21.–22. července
300 let Maria Hilf – hlavní pouť 11. srpna
Pouť k Panně Marii Karmelské na Slezské Ostravě
Přehledná nabídka letních duchovních cvičení

Ostrava - Na pouť k Panně Marii Karmelské zve farnost Moravská Ostrava. Poutní slavnost v kostele sv. Josefa a Panny Marie Karelské prožijí letos věřící v pondělí 16. července. Na programu jsou mše svaté, možnost osobní modlitby, přijetí svátosti smíření nebo udílení novokněžského požehnání novokněžími P. Janem Jurečkou a P. Václavem Rylkem. Pouť k Panně Marii Karmelské mají v pondělí 16. července také Domaslavicích a již v neděli 15. července mají hodovou mši svatou v Jakubčovicích.

Pouť k P. Marii Karmelské na Slezské Ostravě

pondělí 16. července 2018

6.30 - modlitba růžence

7.00 - přivítání poutníků a mše sv. s modlitbou ranních chval / Mons. Jan Plaček, adm. exc.

8.30 - mše sv. / P. Mgr. Bc. David Powiesník, farní vikář Moravská Ostrava

9.30 - mše sv. a po ní novokněžské požehnání/P. Mgr. Jan Jurečka, novokněz

11.00 - mše sv./ P. Miroslav Straka, farář O.-Hrabůvka

Následuje výstav Nejsvětější Svátosti a možnost soukromé adorace do 17.00 hod.

17.00 - Te Deum a svátostné požehnání

17.30 - mše sv. na ukončení poutního dne a po ní novokněžské požehnání / P. Mgr. Václav Rylko, novokněz

Během celého dne bude příležitost k přijetí sv. smíření.

V katedrále v Moravské Ostravě v pondělí 16. července z důvodu poutě nebudou mše svaté.

Pouť k P. Marii Karmelské v Domaslavicích

Tradiční pouť k Panně Marii Karmelské do Domaslavic se koná v pondělí 16. července 2018.

Program bohoslužeb: 8.00 hodin (o. Jiří Filipec), 10,00 hodin (o. Marián Pospěcha) a v 17.00 hodin, po večerní mši sv. udílení škapulíře.

Pouť k P. Marii Karmelské v Jakubčovicích

Dne 15. 7. v 11.00 bude sloužena hodová mše sv. v kapli Panny Marie Karmelské v Jakubčovicích.