Previous Next Play Pause
Diecézní pouť dětí na Prašivé 2. 7. 2018
Jesus Christ Superstar na festivalu Slezská lilie
Novinkou Noci kostelů jsou Poutnické noviny
Otevřené chrámy vstoupily do 2. ročníku

Prašivá - Diecézní setkání dětí letos proběhne v pondělí 2. července. V areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách a na hoře Prašivá bude pro holky a kluky připraven program inspirovaný výročím 100 let od vzniku Československa a myšlenkou tvoření mostů – v rodinách, ve společnosti, v naší zemi, mezi Čechy a Slováky, mezi katolíky a evangelíky, mezi národy. K budování mostů jako znamení vztahů mezi lidmi nás vyzývá také papež František: „Nebudujme zdi, stavějme mosty.“

Tvoříme mosty s charitním střediskem Michala Magone

Každý rok setkání dětí doprovází tematicky zaměřený charitativní projekt a nejinak tomu bude i letos. Letošní most pomoci spojí děti, které na Prašivou přijíždějí, s dětmi z nízkoprahového centra Michala Magone Charity Ostrava, ale také se starými a nemocnými lidmi – klienty ostravských charitních zařízení.

Všechny děti mohou s sebou na Prašivou přivézt pastelky, fixy, barevné výkresy nebo jiné potřeby na tvoření (vodovky, voskovky…). Dovezené pomůcky pak využijí děti ze střediska Michala Magone k tomu, aby z nich vyrobily malé dárky, kterými potěší právě starší lidi.

Charita Ostrava také zorganizuje během roku několik akcí, kde se budou tvořit mezigenerační mosty – např. v rámci tradičního společného dne dětí a seniorů z Charitního domu Sv. Václava, který se uskuteční v létě.

Na provoz nízkoprahového centra Michala Magone a jeho služby Krizová pomoc, která vyhledává a podporuje rodiny ohrožené sociálním vyloučením, bude na Prašivé možnost přispět také finančně.

Sledujte web a novinky z připravovaného programu

Na webu www.prasivadeti.cz budeme postupně zveřejňovat zajímavosti a upoutávky z chystaného programu. Můžete se těšit také na píseň, která byla k setkání složena.