Previous Next Play Pause
Diecézní pouť dětí na Prašivé 2. 7. 2018
Jesus Christ Superstar na festivalu Slezská lilie
Novinkou Noci kostelů jsou Poutnické noviny
Otevřené chrámy vstoupily do 2. ročníku

Praha - Česká biskupská konference dnes vydala prohlášení a výzvu k modlitbě za skupinu čínských křesťanů, kteří požádali o azyl v ČR. Biskupové apelují na spravedlivé vyřešení jejich obtížné situace a prosí o společnou modlitbu v tuto neděli, 11. března 2018. Text prohlášení, výzvy k modlitbě věřících i nedělní přímluvy naleznete v následujícím článku a příloze.

ČBK vyzývá ke spravedlivému vyřešení situace skupiny čínských křesťanů v ČR

V České republice požádalo v roce 2016 několik desítek čínských křesťanů o azyl. Nyní se rozhoduje o jejich další budoucnosti u nás.

Výsledek procesu a další osudy těchto lidí nám nejsou lhostejné, a proto apelujeme na spravedlivé vyřešení jejich situace zhoršované nejistotou a obavami. Jsme vděčni za ty, kterým byl azyl udělen, protože dostali naději na život ve svobodné společnosti. Taktéž věříme ve spravedlivý přezkum rozhodnutí o neudělení azylu větší části těchto žadatelů.

Doufáme, že bude nalezeno dobré řešení pro další život lidí, kteří se ocitli ve velmi složité životní situaci. V případě, že k tomu budeme moci nějak přispět, jsme připraveni.

Také tímto děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem snaží těmto křesťanům pomoci.

Naši snahu chceme podpořit i modlitbami za tyto žadatele při mších svatých na 4. neděli postní, tedy 11. března 2018. Věříme v sílu modlitby za čínské křesťany v ČR i v jejich vlasti.

Čeští a moravští biskupové

Text výzvy k modlitbám


Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany

Sestry a bratři,

v těchto dnech se v České republice rozhoduje o dalším osudu skupiny čínských křesťanů, kteří u nás požádali o azyl. Spojme se proto, prosíme, v modlitbách za spravedlivé posouzení jejich situace i za jejich bratry a sestry v rodné vlasti.

Na tento úmysl zvláště pamatujme při všech mších svatých o 4. neděli postní, tedy 11. března 2018. Pro tento účel přidáváme text zvláštní přímluvy.

Vaši čeští a moravští biskupové

Text přímluvy

Pane, buď oporou skupině čínských křesťanů, kteří v ČR požádali o azyl, a nyní se rozhoduje o jejich další budoucnosti. Nechť se jim dostane spravedlivého vyřešení jejich situace.


Prohlášení biskupského vikáře k situaci čínských žadatelů o azyl a výzva k modlitbě

Minulý týden byla zveřejněna zpráva, že 70 žádostí o azyl čínských křesťanů bylo ministerstvem vnitra zamítnuto. Se smutkem a znepokojením jsem vnímal tuto zprávu, neboť žiji v zemi, kde máme osobní zkušenost s pronásledováním pro víru, které je v v Čínské lidové republice mnohonásobně horší, než bylo v době před rokem 1989 v Československu. Je ostudou naší země, že vyměňuje respektování lidských práv za ekonomický prospěch. Jako biskupský vikář pro pastoraci, jemuž je svěřena také starost o migranty, jménem celé ostravsko-opavské diecéze vyjadřuji naléhavou prosbu o modlitbu za spravedlivé rozhodnutí soudů, u nichž jsou nyní podávány žaloby na rozhodnutí ministerstva vnitra. Z veřejných zdrojů je zřejmé, že křesťané jsou v Číně opravdu pronásledováni a že v případě repatriace budou žadatelé o azyl čelit mnohonásobně tvrdší represi, než si dokážeme jen představit ze své zkušenosti. V Číně jim totiž půjde nejen o svobodu vyznání víry, ale i o život. Třebaže jsem v svém životním příběhu zakusil, že proklamace náboženské svobody se v komunistické diktatuře liší od skutečnosti, nyní jde o mnohem víc.

Můžete se zapojit do modlitebního řetězce http://www.modlitby24-7.cz/cinsti-krestane nebo jen v osobní modlitbě přednést před Boží tvář přímluvu za spravedlivou ochranu našich bratří a sester ve víře. Děkuji všem, kteří se v minulosti i nyní veřejně i osobně pro ně angažují.

P. Vít Zatloukal, biskupský vikář pro pastoraci

Ilustrační foto: Lucie Horníková / Člověk a víra