Previous Next Play Pause
Diecézní pouť dětí na Prašivé 2. 7. 2018
Jesus Christ Superstar na festivalu Slezská lilie
Novinkou Noci kostelů jsou Poutnické noviny
Otevřené chrámy vstoupily do 2. ročníku

Vánoce 2017 a Nový rok 2018 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě

Příležitost k vánoční sv. smíření

Středa 20. prosince: 7.00 hod. – 9.00 hod. 15.00 hod. – 18.00 hod.

Čtvrtek 21. prosince: 7.00 hod. – 9.00 hod. 15.00 hod. – 18.00 hod.

Pátek 22. prosince: 7.00 hod. – 9.00 hod. 15.00 hod. – 18.00 hod.

Sobota 23. prosince: 15.00 hod. – 18.00 hod.

Na Štědrý den v neděli 24. prosince a během vánočních svátků nebude zvláštní

příležitost k sv. smíření. Využijte proto těchto termínů!

Pořad bohoslužeb

Neděle 24. 12.: 4. NEDĚLE ADVENTNÍ

ŠTĚDRÝ DEN Den rodinného společenství

7.30 hod.: mše sv. ze 4. neděle adventní

13.30 hod.: otevření katedrály – možnost prohlídky betléma

14.00 hod.: zdobení vánočního stromku dětmi

14.30 hod.: modlitba růžence za naše rodiny

15.00 hod.: vánoční mše sv. pro rodiny (při ní děti uvedou pásmo o narození Páně; po mši sv. požehnání svící k stědrovečerní večeři)

24.00 hod.: půlnoční pontifikální mše sv., hlavní celebrant otec biskup František, zazní Missa pastoralis G dur Josefa Cyrila Sychry (1859-1935), zpívá sbor katedrály a hraje instrumentální sdružení při katedrále, řídí Lukáš Kubenka

Pondělí 25. 12.: SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Zasvěcený svátek

Hod Boží vánoční 1. svátek vánoční

7.30 hod.: mše sv.

9.30 hod.: pontifikální mše sv. s udělením apoštolského požehnání, hlavní celebrant o. biskup František, zazní Missa pastoralis G dur Josefa Cyrila Sychry (1859-1935), zpívá sbor katedrály a hraje instrumentální sdružení při katedrále, řídí Lukáš Kubenka

14.00 – 16.00 hod.: možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

19.00 hod.: mše sv.

Úterý 26. 12.: SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA

2. svátek vánoční

7.30 hod.: mše sv.

9.30 hod.: mše sv.

14.00 – 16.00 hod.: možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

Večerní mše sv. není!

Neděle 31. 12.: SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

Poslední den občanského roku 2017

7.30 hod.: mše sv. ze svátku Svaté rodiny

15.00 hod.: mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do nového roku, hlavní celebrant o. biskup Martin; po mši sv. statistika farnosti Moravská Ostrava, výstav Nejsvětější Svátosti, Te Deum a svátostné požehnání

Pondělí 1. 1.: SLAVNOST MATKY BOŽÍ, P. MARIE

Zasvěcený svátek Nový rok 2018

Oktáv Narození Páně Světový den modliteb za mír

7.30 hod.: mše sv.

9.30 hod.: pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup František

14.00 – 16.00 hod.: možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

19.00 hod.: mše sv.

Sobota 6. 1.: SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Tří Králů Doporučený zasvěcený svátek

7.30 hod.: mše sv.

18.00 hod.: pontifikální mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla, hlavní celebrant o. biskup František

Neděle 7. 1.: SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Končí doba vánoční

7.30 hod.: mše sv.

9.30 hod.: mše sv. pro rodiny s udělením svátosti křtu dětem

14.00 – 16.00 hod.: možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

16.00 – 17.00 hod.: společný zpěv koled na zakončení vánoční doby

19.00 hod.: mše sv.

Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a víra