Previous Next Play Pause
Lesní slavnost Lapků z Drakova v Biskupských lesích 21.–22. července
300 let Maria Hilf – hlavní pouť 11. srpna
Pouť k Panně Marii Karmelské na Slezské Ostravě
Přehledná nabídka letních duchovních cvičení

Ostrava – Podruhé v novodobé historii města bude na hlavním náměstí v centru Ostravy celebrovaná mše svatá. Masarykovo náměstí zaplnili věřící během oslav 20. výročí od založení ostravsko-opavské diecéze v loňském roce. Bohoslužba se zde bude slavit také v sobotu 9. září tohoto roku. Město i diecéze si tak společně připomene 750. výročí od první písemné zmínky o Ostravě.

Mši svatou bude od 10.00 hodin celebrovat ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz společně s pomocným biskupem Martinem Davidem. Přítomní budou čelní představitelé města i zástupci partnerských měst, kteří na začátku září Ostravu navštíví.

Ostrava si v roce 2017 připomíná 750 let od první písemné zmínky v testamentu olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku, který je datován dne 29. listopadu 1267. V této listině se poprvé hovoří o Ostravě. Písemné potvrzení existence města je považováno za jeho symbolické „založení“.

Součástí projektu oslav výročí jsou velké i menší výstavy, publikace a přednášky, koncerty, soutěže pro malé i velké či jednorázové akce. Oslavy tři čtvrtě tisíciletí trvání města slaví Ostrava průběžně po celý rok, zapojují se do nich různé další kulturní a společenské instituce, školy a organizace.

Více k programu na http://ostrava750.cz/historicky-rej/